Pomorskie: 60 mln zł dla firm na pożyczki na badania i rozwój


PAP/JS - 4 sty 2018 20:21


Małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego mogą ubiegać się o pożyczki w wysokości od 200 tys. zł do 5 mln zł na innowacje. Wcześniej pomorskim firmom zaoferowano też Pożyczkę Rozwojową i Mikropożyczki.

Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ przeznaczył na instrumenty zwrotne dla firm łącznie 600 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego na lata 2014-2020.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) poinformował, że udzielaniem finansowania zajmie się Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE S.A.), który na mocy umów z BGK oferuje już pomorskim firmom Pożyczkę Rozwojową i Mikropożyczki.

"Wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw to jeden z kluczowych elementów strategii BGK. Kolejne środki unijne, które trafią do innowacyjnych firm z Pomorza, pozwolą im skutecznie inwestować w działalność badawczo-rozwojową. To nie tylko wzmocni ich konkurencyjność, ale także pozytywnie wpłynie na rozwój całego regionu" - ocenił cytowany w komunikacie Przemysław Cieszyński, członek zarządu BGK.

Poinformowano, że pożyczki na innowacje będą udzielane na inwestycje wpisujące się w jeden z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Za najbardziej perspektywiczne w regionie uznano: gospodarkę morską, ICT, energetykę i medycynę.

Pożyczkę można przeznaczyć m.in. na finansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych, ochronę własności intelektualnej firmy dla własnych rozwiązań technicznych, zakup wyników prac B+R i praw do własności intelektualnej oraz dostosowanie przedsiębiorstwa do ich wdrożenia. Pomoc finansową otrzymać można także na projekty dotyczące infrastruktury B+R przedsiębiorstwa (np. budowę, rozbudowę oraz przebudowę budynku) oraz na zakup wyposażenia laboratoriów lub działów B+R. Warunkiem jest przedstawienie programu prac badawczo-rozwojowych.

Pomorskie firmy już mogą zgłaszać się do TISE S.A. i ubiegać się o pożyczkę w wysokości od 200 tys. zł do 5 mln zł. "Na spłatę pożyczki udzielanej na warunkach korzystniejszych niż rynkowe przedsiębiorcy będą mieli 10 lat, z 2-letnim okresem karencji" - poinformowano.

Z unijnych pożyczek skorzystać można już w jedenastu województwach: pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, małopolskim, dolnośląskim, opolskim, zachodniopomorskim, podkarpackim, podlaskim, lubelskim i lubuskim. BGK zapowiedział, że "wkrótce dołączą do nich pozostałe cztery regiony" .www.pulshr.pl | 29-01-2020 06:42:36