Puls HR Puls HR

Czy bezrobocie w 2018 r. będzie biło kolejne rekordy? Oto co prognozują prezesi i menedżerowie