Zbigniew Piętka wiceprezesem ds. korporacyjnych Enei


wnp.pl/AT - 10 paź 2017 10:37


Rada nadzorcza Enei powołała Zbigniewa Piętkę na stanowisko członka zarządu spółki ds. korporacyjnych, które ten obejmie 10 października br.

Rada nadzorcza Enei powołała Zbigniewa Piętkę na stanowisko członka zarządu Enei ds. korporacyjnych ze skutkiem od 10 października 2017 roku.

Enea podała, że pozostałe informacje nt. nowo powołanego członka zarządu spółki zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.

Zbigniew Piętka, urodzony w 1956 roku, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej oraz absolwent Politechniki Warszawskiej, w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym w warunkach rozwoju rynków energii, w przeszłości pracował już w Enei. Był członkiem zarządu ds. infrastruktury. Został odwołany 3 czerwca 2008 r. Na początku lipca 2016 roku, jak informował portalmorski.pl, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, na wniosek dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, powołał Zbigniewa Piętkę na stanowisko zastępcy dyrektora ds. technicznych tego urzędu.

Poprzednim członkiem zarządu Enei ds. korporacyjnych był Wiesław Piosik. Rada nadzorcza Enei odwołała go ze składu zarządu spółki 24 sierpnia br. Tego samego dnia został odwołany z zarządu Enei Mikołaj Franzkowiak, odpowiadający za sprawy finansowe.

Nowym szefem finansowym Enei został Piotr Olejniczak. Rada nadzorcza powołała go na to stanowisko 22 września br., ze skutkiem od 1 października br.www.pulshr.pl | 08-04-2020 04:10:10