Opolskie: 78 mln złotych na pożyczki dla firm


PAP/JS - 25 wrz 2017 17:53


Opolskie firmy mogą korzystać z puli 78 mln zł na pożyczki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W poniedziałek (25 września) podpisano umowę pomiędzy BGK a instytucjami, które będą przyjmowały wnioski i udzielały pożyczki na rozwój małym i średnim przedsiębiorstwom.

• Podpisane 25 września w Opolu umowy uruchamiają kwotę 78 mln zł. Następne umowy, z kolejnymi pośrednikami finansowymi, będą podpisywane w najbliższych tygodniach i w roku 2018.

• Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć te środki na wprowadzanie innowacji, inwestycje wspierające efektywność energetyczną.

Umowy dotyczą unijnych pieniędzy na pożyczki z poddziałania 2.1.1 Nowe produkty i usługi. Na podstawie rozstrzygniętego przez BGK przetargu będą je dystrybuować: Fundacja Rozwoju Śląska (24 mln zł), Fundacja Rozwoju Śląska i Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. (22 mln zł), ECDF S.A. wraz z MEGA SONIC S.A. (14 mln zł), Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (10 mln zł) oraz Agencja Leasingu i Finansów S.A. (8 mln zł).

"Umowy, które podpisaliśmy dzisiaj, to umowy na pośrednictwo. Nie bierzemy bezpośrednio udziału w przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków oraz przyznawaniu pożyczek. Wnioski od beneficjentów będą składane do pośredników. To pośrednicy zbudują sobie sieć dystrybucji na terenie województwa opolskiego. Tam właśnie będzie można złożyć wniosek o pożyczkę" - wyjaśnił dziennikarzom podczas podpisania umów członek zarządu BGK Przemysław Cieszyński.

Pośrednicy finansowi oferować będą dwa produkty: małą i dużą pożyczkę inwestycyjną, za wyjątkiem Agencji Leasingu i Finansów S.A., która będzie oferować tylko małą pożyczkę inwestycyjną, a także Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A, które oferować będzie tylko dużą pożyczkę inwestycyjną.

Mała pożyczka inwestycyjna może wynieść do 150 tys. zł, a okres jej spłaty - do 60 miesięcy. Maksymalna kwota pożyczki dużej będzie różna, w zależności od pośrednika. Może wynieść do 2 mln zł, a okres spłaty - do 84 miesięcy.

Przedsiębiorcy z sektora MSP będą mogli przeznaczyć pożyczki m.in. na inwestycje dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia czy sprzęt produkcyjny, który ma pomóc wprowadzać na rynek nowe albo ulepszone produkty lub usługi, a także na inwestycje w rozwój przedsiębiorstw.

W odróżnieniu od pożyczek oferowanych przez banki, te z RPO WO są dedykowane tylko dla przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie woj. opolskiego. Według zapewnień władz regionu, mają charakteryzować się niskimi kosztami i długą karencją w spłacie kapitału oraz brakiem opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą. Ich oprocentowanie może być ustalane na warunkach rynkowych, ale także na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.

Na Opolszczyźnie projekt będzie funkcjonował pod nazwą "Przedsiębiorcze opolskie". Ma wzmocnić potencjał konkurencyjny firm na lokalnym rynku oraz zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty. Zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejską, pożyczki i poręczenia finansowane z unijnych pieniędzy to kolejne - obok dotacji udzielanych w naborach - źródło finansowania inwestycji dla firm z Opolszczyzny. Całą regionalną pulę pieniędzy na ten cel woj. opolskie przekazało do BGK, który w przetargach wybiera pośredników finansowych udzielających pożyczki czy poręczenia firmom. W sumie w puli na ten cel jest ponad 336 mln zł.

Podpisane 25 września w Opolu umowy uruchamiają kwotę 78 mln zł. Następne umowy, z kolejnymi pośrednikami finansowymi, będą podpisywane w najbliższych tygodniach i w roku 2018. Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć te środki na wprowadzanie innowacji, inwestycje wspierające efektywność energetyczną oraz zmniejszanie zapotrzebowania na energię w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, jak też na pokrycie kosztów inwestycji dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej przez MSP. Bezrobotni będą mogli skorzystać z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.www.pulshr.pl | 09-08-2020 16:39:06