Bogusław Białowąs p.o. prezesa Banku Ochrony Środowiska


JS - 4 wrz 2017 18:21


Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 4 września 2017 roku podjęła uchwałę o powierzeniu Bogusławowi Białowąsowi pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku. Uchwała wejdzie w życie z dniem 11 września 2017 r.

W związku z powyższym skład zarządu BOŚ od dnia 11 września będzie przedstawiać się następująco:

1. Bogusław Białowąs – wiceprezes zarządu, pełniący obowiązki prezesa zarządu
2. Anna Milewska – wiceprezes zarządu
3. Dariusz Grylak – wiceprezes zarządu.

Bogusław Białowąs to ekonomista, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej.

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości. Pracę rozpoczynał w obszarze ryzyka kredytowego, restrukturyzacji i windykacji. Następnie w latach 1995-2010 organizował i nadzorował działanie komórek kredytów trudnych m.in. w Banku Gospodarstwa Krajowego, Bud-Banku, Prosper Banku, spółce Kredyt Trade (Grupa Kredyt Banku).

W 2002 r. związał się z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w którym nadzorował politykę restrukturyzacyjną i windykacyjną. Od 2010 roku odpowiadał ze strony BGK za projektowanie i wdrażanie rządowych programów mieszkaniowych służących poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym („Rodzina na swoim”, „Mieszkanie dla Młodych”) oraz wsparciu budownictwa socjalnego i komunalnego. Współtworzył modele angażowania środków banków komercyjnych i ograniczania ryzyka transakcji.

Autor opracowań i artykułów na temat bankowości, w tym restrukturyzacji, a także z zakresu programów wspierających budownictwo mieszkaniowe.
W 2014 roku został nagrodzony Odznaką Honorową Prezesa Narodowego Banku Polskiego „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.

Wolontariusz w programach edukacyjnych „Młody Obywatel” i „Bakcyl”, kształtujących wiedzę z obszaru finansów wśród młodzieży. Trener biznesu, posiadacz międzynarodowego certyfikatu wystawionego przez International Education Society (IES).www.pulshr.pl | 05-04-2020 21:16:39