OPZZ: Dyrektywa o pracownikach delegowanych sprzeczna z prawem unijnym


MN - 25 sie 2017 12:45


Od kilkunastu miesięcy w Unii Europejskiej toczy się dyskusja na temat rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych.

• W polskiej przestrzeni publicznej także pojawia się wiele wypowiedzi i komentarzy w tej sprawie, które budzą jednak wątpliwości środowisk zawodowych.

• Niepokoi nas, że informacje te są niepełne - pisze Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

• W ogóle nie mówi się o zasadzie „ta sama płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu" - mówią związkowcy.

***

OPZZ zwraca uwagę, że w przekazach medialnych pojawiają się informacje o planowanych zmianach w sposobie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, natomiast mniej mówi się o potrzebie pokrywania kosztów przejazdu i zakwaterowania pracowników delegowanych do pracy za granicą. Jednak niemal całkowicie pomija się propozycję wprowadzenia zasady „ta sama płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu".

- Obecna dyrektywa gwarantuje polskim pracownikom delegowanym wynagrodzenie na poziomie minimalnym w kraju, w którym podejmują oni pracę. W praktyce oznacza to dużo niższe wynagrodzenia niż pozostałych pracowników pracujących na tych samych stanowiskach - pisze OPZZ.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych odbiera to jako dyskryminację ze względu na narodowość.

- Taka sytuacja jest sprzeczna z zasadami unijnego i polskiego prawa, które mówi o zakazie wszelkich form dyskryminacji. To jest też po prostu nieuczciwe wobec polskich pracowników. Nie zgadzamy się z tym, aby sankcjonować sytuację w której polski pracownik, wykonując dokładnie taką samą pracę jaką wykonuje jego zachodnioeuropejski kolega, otrzymywał niższe wynagrodzenie, tylko dlatego, że jest z Polski - czytamy w stanowisku związków.

Z tego względu Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych opowiada się za wprowadzeniem zasady „równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu".www.pulshr.pl | 22-06-2018 18:58:59