Puls HR Puls HR

Rada Dialogu Społecznego ma już dwa lata. Jak członkowie Rady oceniają jej pracę?