Sondaż Confidence Index: Polacy optymistycznie oceniają sytuację na rynku pracy


GP - 9 maj 2017 15:29


Polacy, podobnie jak inne narody Europy, dobrze widzą swoją przyszłość zawodową. 58 proc. ankietowanych z nadzieją widzi swoje zatrudnienie w nadchodzących latach.

• W całej Europie rośnie odsetek osób pozytywnie postrzegających trendy na rynku pracy.

• W Polsce najwięcej optymizmu przejawiają osoby, które nie ukończyły 30 roku życia.

W Polsce coraz bardziej optymistycznie spogląda się na nadchodzące miesiące i lata na rynku pracy. Nie są to już tylko informacje statystyczne, czy podawana stopa bezrobocia (więcej o nowych wynikach tego wskaźnika przeczytasz tutaj). Samopoczucie Polaków, jako pracowników i ich ocena przyszłości także się poprawia.

Nie jesteśmy w tym sami, bo wskaźnik zadowolenia o którym mowa rośnie w Europie, nie tylko w Polsce.

Jak wynika z badania Confidence Index za pierwszy kwartał 2017 r., przeprowadzonego przez firmę rekrutacyjną Michael Page, 58 proc. ankietowanych potwierdza swoje ogólne zadowolenie w obszarach pozycji zawodowej oraz sytuacji na rynku pracy. Oznacza to, że Polska wraz z takimi krajami jak Belgia i Holandia zajmuje aktualnie 3. miejsce w Europie po względem optymizmu. Wyprzedza ją jedynie Szwecja (67 proc.) oraz Niemcy (64 proc.).

Powszechne powiedzenie mówi, że optymista widzi szklankę do połowy pełną, źródło: pixabay.om Powszechne powiedzenie mówi, że optymista widzi szklankę do połowy pełną, źródło: pixabay.om

Dla Polski wartość wskaźnika wzrosła o 3 p.p. w porównaniu do minionego kwartału, oraz o 2 p.p. względem analogicznego okresu z 2016 roku. W przypadku Szwecji wzrósł on o 3 p.p. zarówno w zestawieniu z pierwszym, jak i ostatnim kwartałem ub. r. Natomiast dla Niemiec zwiększył się on o 1 p.p. pod względem pierwszych trzech miesięcy 2016 roku oraz spadł o 1 p.p. w okresie ostatnich miesięcy poprzedniego roku.

Ogólnie, spośród wszystkich 12 krajów przebadanych przez Michael Page współczynnik optymizmu w okresie styczeń-marzec 2017 vs. styczeń-marzec 2016 spadł jedynie w Turcji (o 4 p.p. do 49proc.) oraz Szwajcarii (o 1 p.p., również do 49 proc.). W pozostałych krajach pozostał on bez zmian (jak miało to miejsce w Austrii – 51 proc.) lub wzrastał.

Szczegółowe wyniki a zmienne demograficzne

W Polsce, w podziale na grupy wiekowe, najwięcej optymizmu przejawiają osoby, które nie ukończyły 30 roku życia (67 proc). W porównaniu do pierwszego kwartału 2016 r. wskaźnik ten wzrósł o 3 p.p. Zestawiając go z danymi za poprzedni kwartał (65 proc.) wzrósł on o 2 p.p. Z kolei wartość tego indeksu dla osób w wieku 30-49 lat wyniosła 58 proc., co oznacza również wzrost w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami ub. r. (56 proc.) oraz czwartym kwartałem 2016 roku (53 proc). Jedynie wśród osób powyżej 49 roku życia w przewadze są pesymiści. Przy czym współczynnik optymistów wzrósł również w tej grupie i wynosi obecnie 46 proc. W pierwszym kwartale ub. r. był on na poziomie 44 proc., natomiast w czwartym 43 proc.

Confidence Index to cykliczny sondaż przeprowadzany przez Michael Page w Europie kontynentalnej, który bada nastroje wśród osób poszukujących pracy w Polsce, Szwajcarii, Niemczech, Francji, Włoszech, Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Holandii, Szwecji i Belgii.www.pulshr.pl | 30-05-2020 04:10:12