OZZL negatywnie ocenia poziom wynagrodzeń, jakie proponuje minister zdrowia


RynekZdrowia.pl - 22 gru 2015 10:35


Zarząd Krajowy OZZL negatywnie ocenia przedstawioną przez MZ propozycję nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

- Obecny rząd zapowiadany był jako rząd przełomu i „dobrej zmiany”, a obecny Minister Zdrowia wielokrotnie - jako działacz samorządu lekarskiego najwyższego szczebla - wypowiadał się negatywnie o dotychczasowej dyskryminacji lekarzy przez państwo. Tymczasem przedstawiony przez ten rząd i tego ministra projekt rozporządzenia, w którym ustalane są wynagrodzenia personelu medycznego stanowi kontynuację działań i „filozofii” poprzedniego rządu i nawiązuje wprost do spuścizny PRL - pisze w liście Krzysztof Bukiel, przewodniczący zarządu OZZL.

Zdaniem ZK OZZL rozporządzenie i zawarta w nim (jako załącznik) tzw. siatka płac, która dzisiaj ogranicza się tylko do pracowników jednostek budżetowych stanowi bowiem pozostałość po „siatce płac”, która przed reformą z 1999 roku obejmował wszystkie szpitale i przychodnie.

Zarząd krajowy OZZL proponuje, aby dla lekarzy stworzyć odrębną od pozostałych pracowników tabelę zaszeregowania oraz odrębną tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

OZZL proponuje by dla lekarzy istniały trzy grupy zaszeregowania: pierwsza dla lekarzy bez specjalizacji, druga dla lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji, trzecia dla lekarzy specjalistów i z drugim stopniem specjalizacji.

- Proponujemy, aby tabela miesięcznych stawek zawierała tylko stawki minimalne i aby wynosiły one odpowiednio 8 tys. zł. 10 tys. zł  i 12 tys. zł - pisze na stronie OZZL Krzysztof Bukiel.www.pulshr.pl | 06-08-2020 15:49:58