Mazowsze: Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego rozpoczęła działalność


PAP/em - 17 gru 2015 15:15


Rozwój społeczno-gospodarczy Mazowsza, opiniowanie regionalnych strategii i programów, rozwiązywanie problemów między pracodawcami a pracownikami – to główne zadania, jakie stawia przed sobą Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego.

W czwartek (17 grudnia) marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik powołał jej członków.

Zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego 9 grudnia 2015 r. powołano przy marszałku województwa radę, która zastąpi działającą do tej pory przy wojewodzie Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego.

WKDS zajmowała się głównie rozwiązywaniem konfliktów i problemów społecznych w regionie. W czasie trzynastu lat jej działalności odbyło się szereg posiedzeń plenarnych, podczas których udało się rozwiązać kilkadziesiąt sytuacji spornych w zakładach pracy. W ramach działalności komisji powstało Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego, którego celem było podnoszenie jakości, rangi i standardów prowadzenia dialogu społecznego.

Szef Solidarności Ziemi Radomskiej Zdzisław Maszkiewicz przypomniał, że również "początki Komisji Trójstronnej i Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego na Mazowszu budziły nadzieje".

"One były właściwe. Rozwiązywaliśmy wiele konfliktów, które na Mazowszu powstawały w tamtym czasie" - zwrócił uwagę Maszkiewicz. Jak dodał "to jest ten kierunek, który powinien być w dalszym ciągu prowadzony". Powoływanie rady przy marszałku województwa - jak ocenił w rozmowie z dziennikarzami - "to dobre rozwiązanie, ponieważ samorząd wie najlepiej, co jest potrzebne w danym momencie, w danym regionie, w danym miejscu".

Oprócz stron: samorządowej, związkowej i pracodawców w pracach Rady Dialogu Społecznego będą uczestniczyć przedstawiciele wojewody (strona rządowa), a do udziału w posiedzeniach mogą być zapraszani reprezentanci powiatów i gmin.

Reprezentantem rządu w radzie będzie m.in. wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, samorządu - marszałek Adam Struzik, a strony pracowników przedstawiciele związków zawodowych m.in. OPZZ, NSZZ "Solidarność", ZNP Forum Związków Zawodowych. Ze strony pracodawców w radzie zasiądą m.in. członkowie Business Centre Club czy zarządu Związku Pracodawców.

Działalność rad jest finansowana w ramach dotacji celowej.

Do głównych kompetencji Rady Dialogu Społecznego należy rozpatrywanie spraw społecznych i gospodarczych wywołujących konflikty między pracodawcami i pracownikami, opiniowanie przedłożonych przez marszałka województwa projektów strategii rozwoju regionu i programów oraz sprawozdań z ich realizacji.

Rada opiniuje także sprawy należące do zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców, które są w kompetencji administracji rządowej i samorządowej na terenie danego województwa.

Na inauguracyjnym posiedzeniu poinformowano, że w pierwszym roku działalności rady przewodniczyć jej będzie strona pracowników, a w kolejnych latach te obowiązku przejmą pracodawcy, strona samorządowa oraz strona rządowa.

Na przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego w woj. mazowieckim - którego kadencja potrwa rok - został wybrany Jerzy Wiśniewski (przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych woj. mazowieckiego). Wiśniewski podziękował za wybór i zaufanie, którym go obdarzono. "Wybór jednogłośnie naprawdę zobowiązuje" - zaznaczył. "Wyzwań mamy dużo" - dodał Wiśniewski i wyraził nadzieję na owocną pracę.

Struzik wyraził nadzieję iż rada "będzie stanowić taką płaszczyznę, w której będziemy dyskutowali o trudnych problemach". Jak dodał, chciałby także aby miała ona wpływ na politykę rolną w województwie. "Myślę, że wszystkim stronom, członkom tej rady zależy na tym aby Mazowsze, nasze województwo rozwijało się jak najbardziej dynamicznie, równomiernie, aby zachować te elementy spójności" - stwierdził. "Mam nadzieję, że będziemy też takim miejscem w którym będziemy omawiali najważniejsze wyzwania i problemy naszego województwa" - dodał.

Według Maszkiewicza "dobrze, że jest możliwość powrotu do rozmów", bo "łatwiej jest rozmawiać przy stole, niż na ulicy". "Najpilniejsze potrzeby to te transformacje, które dalej idą w Polsce - Poczta Polska. Dla mnie z regionu radomskiego, to jest rzecz zasadnicza i ta restrukturyzacja, która na Poczcie Polskiej postępuje" - zaznaczył.

Ekipa rządząca - jak mówił - "wraca do poprzedniego schematu pracy Poczty Polskiej i myślę, że to jest dobry kierunek". "Trzeba powracać te miejsca pracy, które zostały pozabierane z tych małych regionów dawnych województw" - uznał.

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego obowiązuje od 11 września br., zastąpiła ustawę o Komisji Trójstronnej i jest efektem zainicjowanych przez związki zawodowe wspólnych prac ze stroną pracodawców, a później z rządem. Komisja od 26 czerwca 2013 r. nie zbierała się w pełnym składzie po tym, jak związki zawodowe zawiesiły swój udział w niej "zawiedzione brakiem dialogu" ze strony rządu Donalda Tuska. Związki uznały, że dialog w KT jest pozorowany, a rząd jedynie komunikuje swoje decyzje.www.pulshr.pl | 06-08-2020 12:04:31