Młodzi emeryci kosztują. Aż 43 mld zł jest przeznaczone na emerytury resortowe


RynekSeniora.pl - 9 gru 2015 9:59


Przeciętna emerytura i renta wypłacana przez resorty sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i obrony narodowej jest o 60 proc. wyższa niż świadczenie wypłacane z ZUS.

282 tys. osób w Polsce pobiera emerytury resortowe. Kosztują nas one 11,6 mld zł rocznie. Reszta, czyli 5 mln emerytów z ZUS-u, w 2014 roku otrzymało łącznie 121 mld zł w postaci świadczeń emerytalnych - podaje portal Bankier.pl.

Średni wiek uzyskania świadczenia z ZUS-u wynosi 59 lat, a w przypadku emerytów z MON, MS i MSW - ok. 48 lat.

Z danych ZUS-u wynika, że obecnie emerytury górnicze pobiera 200 tys. osób. Z tego co czwarty nie ukończył jeszcze 56. roku życia. Tylko 37 proc. ma więcej niż 65 lat. Przeciętne świadczenie górników wynosi 4001 zł brutto miesięcznie.

W przypadku emerytur nauczycielskich, które pobiera ok. 260 tys. osób, ok. 40 proc. ma mniej niż 65 lat. Przeciętna emerytura nauczycielska wynosi 2314 zł brutto.

Emerytury z KRUS-u pobiera 957 tys. osób, na co wydajemy 11,7 mld zł rocznie. Do tego dochodzi 280 tys. rencistów. Emerytury i renty rolników są stosunkowo niskie, bo ich świadczenia średni wynoszą 1144 zł miesięcznie.

W sumie na emerytury resortowe, KRUS, nauczycieli i górników wydajemy rocznie ponad 43 mld zł.

Po bardzo krótkim okresie składkowym i po odprowadzeniu stosunkowo niskich składek otrzymują oni relatywnie wysokie emerytury finansowane przez tych, którzy takich przywilejów nie mają i mieć już nie będą.www.pulshr.pl | 13-08-2020 15:56:33