Centrum Zimbardo w Rzeszowie będzie szkolić nauczycieli


JP - 7 gru 2015 18:25


Nowo otwarte Centrum Rozwiązywania Konfliktów prof. Zimbardo w Rzeszowie oferować będzie szkolenia dla nauczycieli i innych instytucji, takich jak służba więzienna, wojsko, czy policja.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza zainteresowanych, a w szczególności nauczycieli na uroczystość rozpoczęcia działalności Centrum Rozwiązywania Konfliktów prof. Zimbardo. To jednostka, która poprzez organizację profesjonalnych szkoleń w ramach Projektu Bohaterskiej Wyobraźni (Hero Imagination Project) ma pomagać m.in. w zmienianiu szkół na bardziej przyjazne dla uczniów.

Wszystko to w oparciu o badania jednego z najbardziej znanych psychologów na świecie – prof. Philipa Zimbardo. Uważa on, że każda szkoła nie tylko może, ale powinna wdrożyć Projekt Bohaterskiej Wyobraźni. Dotyczy to zwłaszcza placówek, w których nagromadzenie problemów społecznych jest duże.

Profesor zapewnia, że zwykle już uczestnictwo w dwóch pierwszych modułach programu wzmaga zaangażowanie ucznia w działania szkoły, pojawiają się zachowania prospołeczne, wzrasta poczucie przynależności do szkoły, a tym samym i frekwencja oraz zaangażowanie w działania społeczne. Rosną również możliwości intelektualne i twórcze uczniów.

Szkolenia dla nauczycieli

W ramach Projektu Bohaterskiej Wyobraźni nowo powstałe przy WSIiZ Centrum Rozwiązywania Konfliktów prof. Zimbardo będzie szkolić nauczycieli, by potrafili jeszcze lepiej budować i kształtować postawy młodzieży pozwalające dostrzegać niesprzyjające zjawiska społeczne i podejmować natychmiastowe działania, tak by je ograniczyć.

Oferowane przez Centrum szkolenia dla nauczycieli składają się z dwóch części: wykładowej oraz warsztatowej. Podczas nich muszą oni odnaleźć się w różnych sytuacjach, stawia się ich w rolę ucznia itp. Uczy się ich jak prowadzić lekcje, by uzyskać dobry efekt. Poza tym ośrodek daje pakiet materiałów personalnych dostosowany do danego nauczyciela oraz zeszyt ćwiczeń dla uczniów.

Oprócz Projektu Bohaterskiej Wyobraźni, skierowanego do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, w planach Centrum jest też oferta szkoleń przeznaczonych dla innych instytucji, takich jak służba więzienna, wojsko, czy policja. Także mali i średni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze szkoleń opartych na badaniach profesora Zimbardo.

Psychologia w zarządzaniu

Powstanie Centrum Rozwiązywania Konfliktów prof. Zimbardo to kolejny przejaw dostrzeżenia przez WSIiZ wagi roli, jaką współcześnie odgrywa psychologia. W przyszłym roku akademickim uczelnia zacznie kształcić studentów na jedynym w województwie podkarpackim kierunku psychologia w zarządzaniu.

Władze zapowiadają, że będzie to studia nowocześnie ukierunkowane na praktyczne aspekty związane z oddziaływaniami w zakresie HR, psychologii zachowań konsumenckich, psychologii budowania marki, itp.

Uroczystość inauguracji Centrum Rozwiązywania Konfliktów prof. Zimbardo odbędzie się 10 grudnia w Klubie Akademickim IQ w siedzibie WSIiZ.

 

 www.pulshr.pl | 18-09-2019 22:22:45