Co czwarta firma ma problemy z pracą zespołową


Infowire/JP - 1 gru 2015 8:29


Polskie firmy często mają nieprzygotowaną kadrę, nie radzą sobie z pracą zespołową lub niewłaściwie zarządzają czasem. Lekarstwem na te problemy są m.in. zmiana sposobu myślenia pracowników i doinformowanie.

Z badania „Bariery wzrostu” wynika, że blisko 27 proc. firm ma nieodpowiednio przygotowaną kadrę menedżerską. To odbija się w pierwszej kolejności na pracownikach, którzy tracą motywację do pracy i częściej ją porzucają. Taki zespół nie jest też zorientowany w strategicznych celach przedsiębiorstwa.

Aż co czwarta badana firma stwierdziła, że ma problemy z pracą zespołową. Poza tym przedsiębiorcy jako istotne bariery wzrostu wymienili niewłaściwe zarządzanie czasem pracy (16 proc.) czy marnowanie go na tzw. gaszenie pożarów (15,7 proc.) oraz firmowe spotkania (10,2 proc.).

Polskie przedsiębiorstwa nie są dostatecznie rozwinięte. Jest to nieraz skutek złej kultury organizacyjnej. W efekcie firma odnotowuje jedynie wzrost przychodów, a nie zysków.

- Przedsiębiorstwa konkurują niższymi cenami i zwiększają skalę swojej działalności, ale z drugiej strony zmagają się ze stagnacją struktury zarządzania oraz wypaleniem pracowników. Poszukiwanie łatwych rozwiązań i pogoń za zwiększaniem liczby klientów często nie przekładają się na efektywność prowadzonego biznesu – mówi Grzegorz Gawroński, starszy konsultant w firmie Staufen Polska.

Firmy muszą zmieniać swoją strukturę organizacyjną. Pracownicy mają być świadomi aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie i prowadzonych przez nie działań, żeby mogli aktywnie uczestniczyć w rozwoju biznesu. Dużą rolę powinny odgrywać programy wspierające i coaching.

- Zmiana myślenia pracowników, ich integracja z firmą oraz doinformowanie spowodują, że cele organizacji będą realizowane efektywniej – podkreśla ekspert.www.pulshr.pl | 13-08-2020 18:57:24