Pracownicy Tauronu Wydobycie otrzymają jednorazową premię


jk - 27 lis 2015 20:21


Do końca listopada pracownicy wchodzących w skład spółki Tauron Wydobycie zakładów górniczych Janina i Sobieski otrzymają jednorazową premię w wysokości 850 złotych brutto.

To efekt porozumienia pomiędzy przedstawicielami  Prezydium Rady Społecznej Tauron Polska Energia a zarządem grupy kapitałowej.

- W praktyce wypłata premii jest realizacją celu, do którego dążyliśmy od drugiego kwartału. Przypomnę tylko, że w tym roku pracownicy spółki Tauron Wydobycie nie otrzymali podwyżek. Rozmawialiśmy na ten temat z przedstawicielami pracodawcy, ale do porozumienia nie doszliśmy. Wszystko się przeciągnęło, głównie z przyczyn od nas niezależnych, takich jak na przykład wymiana zarządu - wyjaśnia Waldemar Sopata. przewodniczący Solidarności w spółce Tauron Wydobycie.

Gwarancja wzrostu wynagrodzeń

W porozumieniu ustalono, że wypłacona premia zostanie wliczona do funduszu wynagrodzeń na 2016 rok, co oznacza, że oprócz samego świadczenia, pracownik już teraz otrzyma gwarancję wzrostu wynagrodzenia w roku przyszłym.

- Jest to na pewno rozwiązanie nowe, ale - moim zdaniem - dobre. Mam tutaj na myśli sam mechanizm, który gwarantuje, że niezależnie od tego, co się będzie działo, pracownicy podwyżkę w roku przyszłym jednak dostaną. Tego, czy kwota jest "właściwa", nie jesteśmy teraz w stanie przewidzieć. Tak, jak nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy i w jakiej kondycji pod koniec roku 2016 będzie nasza spółka. Nie mam jednak wątpliwości, że dobrze udało nam się zabezpieczyć pracownicze finanse, a to dla związkowca powinno być najważniejsze - podsumowuje Waldemar Sopata.

Podpisując porozumienie na szczeblu koncernu, strona społeczna zobowiązała się do zakończenia sporów zbiorowych prowadzonych w spółkach, których właścicielem jest TPE.www.pulshr.pl | 06-08-2020 12:03:33