Pracodawca nie może dyskryminować pracownika ze względu na rodzaj umowy


Dziennik Gazeta Prawna - 14 maj 2015 11:20


Obok takich kryteriów jak płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia czy narodowość, zatrudnienie na czas określony stanowi jedną z cech, którymi pracodawca nie może się kierować, różnicując sytuację pracowników.

W praktyce jednak zdarza się, że pracownicy zatrudnieni na podstawie umów terminowych są nierówno traktowani w porównaniu z zatrudnionymi na czas nieokreślony, m.in. w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Tymczasem nakaz równego traktowania pracowników rozciąga się na wszystkie fazy stosunku pracy, poczynając od jego nawiązania, przez ukształtowanie warunków pracy, kończąc na jego rozwiązaniu.

Kodeks pracy wymienia sytuacje stanowiące naruszenie zasady równego traktowania. Są nimi: Ukształtowanie sytuacji pracowników zatrudnionych na czas określony w sposób odmienny (mniej korzystny) w stosunku do sytuacji pozostałych pracowników może stanowić niedozwoloną dyskryminację i powodować negatywne dla pracodawcy konsekwencje.

Cały artykuł czytaj tutaj.www.pulshr.pl | 10-07-2020 16:52:07