Samoobsługa pracownicza, czyli jak zmniejszyć kolejki do działu HR


jk - 19 mar 2015 13:07


Sprawdźcie, jak za pomocą samoobsługi pracowniczej można usprawnić pracę działu personalnego.

Każdy z nas chętnie poświęci dwie minuty na zrobienie przelewu, jeśli nie będzie musiał stać w kolejce do okienka – z takiego założenia kilka lat temu wyszły banki, wprowadzając bankowość elektroniczną. Poprzez rozszerzenie technologii na swoich klientów, banki wprowadziły dla nas wygodę, a dla siebie oszczędności.

HR to obszar, w którym pracodawca może wyjść z tego samego założenia. Dzięki aplikacjom do samoobsługi pracowniczej oraz niskim kosztom dostępu jednostkowego w chmurze, liczba użytkowników systemów kadrowych rozszerzyła się z działu HR na wszystkich pracowników firmy.

Każdy nowy pracownik firmy prędzej czy później zapyta o tak prozaiczne czynności jak złożenie wniosku urlopowego czy rozliczenie delegacji. W niemal każdej firmie zostanie przekierowany do osoby odpowiedzialnej za kadry, która wyjaśni mu obowiązujące procedury. O mnogości różnych opcji w tych tematach może opowiedzieć chyba każdy, komu zdarzało się zmieniać pracę: od wniosków mailowych, systemowych aż po ręcznie wypełniane dokumenty wymagające podpisów.

Czytaj też: W HR Dzień Kobiet trwa cały rok. Kobiety dominują niezależnie od kapitału, kultury organizacyjnej czy wielkości firmy

A to dopiero wierzchołek góry lodowej bo pracownik ma do działu kadr znacznie więcej pytań: gdzie sprawdzić stan urlopu, wysokość wynagrodzenia czy jak odebrać rekompensatę za nadgodziny? Wszystkie te zadania realizuje osoba odpowiedzialna za kadry, obowiązków jest więc niemało, zwłaszcza jeśli pracujemy w firmie średniej wielkości – gdzie pracowników jest sporo, a dział kadr często reprezentuje jedna osoba.

Choć temat może wydawać się prozaiczny de facto cierpią na tym wszyscy – kadrowa, która ma za duża zadań, pracownicy którzy muszą tracić czas na skomplikowane procedury i stanie „w kolejkach” do działu kadr i wreszcie cała firma, ponieważ produktywność wszystkich pracowników jest znacznie obniżona.

Samoobsługa pracownicza – czyli co?

Pod dość zagadkową nazwą samoobsługi pracowniczej kryją się platformy internetowe oferujące różnego rodzaju rozwiązania dla pracowników. Aplikacje zwykle są częścią programów kadrowych i umożliwiają kontakt z działem HR poprzez monitor naszego komputera.

Podstawową funkcjonalnością takich platformy jest elektroniczny obieg wniosków pracowniczych. Pracownik z poziomu aplikacji może między innymi:

- sprawdzać dostępny limit urlopowy;

- składać wnioski urlopowe, które przekazywane są w obiegu dokumentów do kierownika;

- przeglądać dane dotyczące czasu pracy i nadgodzin;

- sprawdzić datę ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP;

- przeglądać kwoty wynagrodzeń;

- śledzić etap przetwarzania dokumentów;

- drukować raporty kadrowe, paski wypłaty i roczną kartę wynagrodzeń.

Co ważne ponieważ aplikacje do samoobsługi pracowniczej są częścią systemów kadrowych, synchronizacja danych między nimi odbywa się automatycznie. Kadrowa nie musi więc tracić czasu na „ręczne” przepisywanie informacji między systemami ponieważ dane aktualizowane są automatycznie.

Niektóre systemy kadrowe oferują też aplikacje dedykowane kierownikom. Podstawową funkcjonalnością platformy jest zarządzanie elektronicznymi wnioskami pracowników zarejestrowanych w systemie. Aplikacje dla kierowników umożliwiają:

- przeglądanie danych podwładnych pracowników;

- zatwierdzanie wniosków urlopowych, które trafią do głównego modułu Kadry Płace jako nieobecności pracownicze;

- wprowadzanie normy oraz faktycznego czasu pracy;

- ustalanie zastępstw i harmonogramów pracy na podstawie wniosków urlopowych;

- drukowanie raportów kadrowo-płacowych.

- Aplikacje dostępne w systemie ERP enova365 oferują zarówno podstawowe funkcjonalności systemów obsługi pracowniczej, jak również szereg funkcji dodatkowych. Dzięki połączeniu pulpitów: kierowniczego i pracowniczego oraz szablonów procedur Workflow, enova365 pozwala na wprowadzenia najbardziej efektywnych schematów obsługi pracowniczej, odzwierciedlając strukturę organizacyjną i automatycznie przypisując zadania do odpowiednich zastępców podczas nieobecności pracownika – mówi Katarzyna Jasina p.o. kierownika projektu kadry i płace systemu enova365.

- Obieg dokumentów staje się przejrzysty, a reguły postępowania są zrozumiałe dla wszystkich. Co więcej enova365 oferuje interfejs na urządzenia mobilne: tablet/telefon, pracownicy czy kierownicy mogą zalogować się do swojego konta nawet jeśli aktualnie nie mają dostępu do komputera służbowego – dodaje.www.pulshr.pl | 26-01-2020 13:49:20