Piotr Kowalski członkiem zarządu firmy Graal


portalspożywczy.pl - 17 lis 2014 10:26


14 listopada 2014 r. rada nadzorcza spółki Graal powołała pana Piotra Kowalskiego na stanowisko członka zarządu spółki na trzyletnią kadencję.

Piotr Kowalski w roku 2009 rozpoczął pracę w grupie kapitałowej Graal, gdzie pełnił funkcję specjalisty ds. finansów w spółce. Od tego czasu w kolejnych latach przechodził przez wszystkie obszary działalności operacyjnej i finansowej w grupie, dzięki czemu uzyskał gruntowną wiedzę na temat funkcjonowania poszczególnych spółek wchodzących w jej skład.

Uczestniczył także w realizacji wielu zadań grupy z zakresu finansów i kontroli finansowej. W latach 2010-2012 pełnił funkcję dyrektora finansowego w spółce Koral. W latach 2012-2013 kierował działem controllingu w grupie na stanowisku dyrektora ds. controllingu w spółce. Od 2013 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. finansowych w spółce.

Kowalski jest wspólnikiem spółki Tuna Fish Bogusław Kowalski Piotr Kowalski spółki jawnej z siedzibą w Wejherowie oraz prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kowalski Doradztwo z siedzibą w Gdańsku, w ramach której świadczy usługi w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.www.pulshr.pl | 08-04-2020 16:45:55