W ciągu ostatnich ośmiu lat wynagrodzenie nauczycieli wzrastało. O ile?


jm - 15 paź 2013 9:07


Kształcenie przyszłych pokoleń, nauczenie dzieci odpowiedzialności i samodzielnego myślenia, przekazanie uczniom pasji do nauki – tego najczęściej wymagamy od nauczycieli. Na co w zamian mogą liczyć pedagodzy?

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli uwarunkowana jest osiągniętym stopniem awansu zawodowego. Im wyższy stopień awansu, tym wyższa płaca podstawowa.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Sedlak&Sedlak, w 2013 roku stawki minimalnych wynagrodzeń podstawowych nauczycieli nie zmieniły się w stosunku do roku poprzedniego. Zasadnicza płaca minimalna dla nauczycieli dyplomowanych wynosi więc 3109 zł. Nauczyciel mianowany otrzymuje 2647 zł, kontraktowy - 2331 zł, a stażysta - 2265 zł miesięcznie.

Od 2010 roku wynagrodzenie nauczycieli zmieniało się w jednakowym tempie, niezależnie od poziomu awansu zawodowego. W 2010 i 2011 wzrosło o 7 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

W 2012 wzrost ten wyhamował i wyniósł 4 proc. W bieżącym roku wynagrodzenia nauczycieli pozostały niezmienione w stosunku do ich poziomu z roku 2012.

- W ostatnich latach wysokość wynagrodzenia zasadniczego, jakie otrzymywali nauczyciele ulegała licznym zmianom. Na przestrzeni lat 2005-2013 wynagrodzenie zasadnicze stażysty wzrosło aż o 98 proc., nauczyciela kontraktowego o 72 proc., mianowanego o 54 proc. Najmniejszą podwyżkę w ciągu ostatnich 8 lat otrzymali nauczyciele dyplomowani, których płaca wzrosła o 50 proc. - komentuje Adam Wrona, specjalista ds. wynagrodzeń z Sedlak & Sedlak.www.pulshr.pl | 05-04-2020 05:28:31