Amerykańskie media kuleją, ponieważ zwalniają redaktorów


PAP - 19 mar 2013 11:59


O 30 proc. zmniejszyło się zatrudnienie w redakcjach amerykańskich gazet w porównaniu z rokiem 2000. Po raz pierwszy od 1978 r. zatrudnionych na etacie w redakcjach jest mniej niż 40 tys. osób.

Zgodnie z raportem think tanku Pew Research Center przeprowadzonego w ramach Project for Excellence in Journalism (PEJ), cięcia w redakcjach w USA odbiły się na jakości informacji publikowanych w prasie i telewizji, a prawie 33 proc. badanych zrezygnowało z gazety lub stacji telewizyjnej ze względu na niską jakość prezentowanych materiałów.

Według raportu w 2006 r. 42 proc. dorosłych poniżej 30. roku życia regularnie śledziło lokalne programy informacyjne. W 2012 r. ich liczba spadła do 28 proc.

Dodatkowo 40 proc. materiałów nadawanych przez lokalne stacje telewizyjne dotyczy sportu, pogody i sytuacji na drogach. Wiedza na ten temat jest łatwo dostępna z innych źródeł, a to zapowiada dalsze pogorszenie się pozycji lokalnych telewizji.

Pew Research Center zauważa, że telewizje informacyjne coraz częściej pełnią rolę kanałów dyskusyjnych, a podczas kampanii prezydenckiej reporterzy tylko przekazują wypowiedzi kandydatów oraz członków partii zamiast wykorzystać je do szerszego omówienia danej sprawy. Problemem jest również ograniczenie wydatków na autorskie materiały i bezpośrednie relacje.

"Nie chodzi o to, czego ludzie oczekują, ale za co są gotowi zapłacić" - powiedział były szef ABC News David Westin. Jego zdaniem do rozwiązania pozostaje kwestia, czy odbiorcy uciekają, ponieważ media nie dostarczają im odpowiednich artykułów i programów, czy to właśnie ucieczka odbiorców powoduje pogorszenie jakości materiałów.

Jak wynika z raportu Pew Research Center, coraz więcej firm eksperymentuje z opłatami za wydania elektroniczne. 450 z 1380 gazet codziennych już wprowadziło albo zamierza wprowadzić płatny model subskrypcji ich materiałów.



www.pulshr.pl | 29-01-2020 05:44:20