Wartości społeczne i środowiskowe żródłem innowacyjności

89 proc. polskich przedsiębiorstw deklaruje zainicjowanie lub wdrożenie projektów innowacyjnych w ostatnich 3 latach swojej działalności. W firmach posiadających sformalizowana strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) - odsetek ten wynosi aż 97 proc.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Wartości społeczne i środowiskowe żródłem innowacyjności

PODZIEL SIĘ


Autor: Przegląd mediów/ csrinfo.pl

4 mar 2013 14:29


Z badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu - „Zrównoważona innowacyjność w polskich przedsiębiorstwach: stan obecny a wyzwania" - wynika, że CSR może być źródłem innowacji w firmie, ale tylko 19 proc. polskich przedsiębiorstw korzysta z jego rozwiązań. Według ankietowanych, wartości społeczne i środowiskowe są motywem działań innowacyjnych (72 proc.), a odsetek ten rośnie w firmach posiadających sformalizowaną strategię CSR (89 proc.).

Większość badanych uważa, że wartości te powinny być uwzględniane na istotnych etapach realizacji przedsięwzięcia innowacyjnego (79%). I również w tym przypadku, z tą opinią zgadzają się głównie przedstawiciele firm posiadających strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (96 proc.).

- Innowacyjność, podobnie jak CSR, wymaga zmiany w stylu myślenia, niestandardowych sposobów działania, otwarcia się na „nowe" i „nieznane". Inspiracja jaką daje zrównoważony rozwój pozwala na tworzenie nowych produktów czy usług, które już na etapie koncepcji odpowiadają na wyzwania związane np. ze zmianami demograficznymi czy klimatycznymi. Polskie firmy coraz częściej korzystają z tej możliwości. Nadal jednak wykorzystanie strategii odpowiedzialnego biznesu jako źródła innowacji to potencjał do zagospodarowania, dzięki którym polscy przedsiębiorcy mogą budować konkurencyjność, nie tylko lokalnie ale także na globalnym rynku - mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Większość firm monitoruje wpływ działań innowacyjnych na obszary, których dotyczą. Najbardziej systematycznie monitorowany jest wpływ działań na klientów (78 proc.), równie często na pracowników (75 proc.), nieco rzadziej na środowisko (69 proc.). Wpływ na społeczeństwo oraz na dostawców monitoruje 63 proc.firm. Analizy prowadzone są najczęściej przy wsparciu audytorów (67 proc.) oraz na podstawie obserwacji własnych (64 proc.)

W zakresie innowacji kluczowe są zasoby ludzkie. Firmy ciągle poszukują innowacyjnych rozwiązań, które prowadzą do wzrostu produktywności. Z pomocą przychodzi grywalizacja, czyli wykorzystanie mechaniki znanej z gier do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach realnych, w celu zwiększenia zaangażowania. Technika bazuje na przyjemności, jaka płynie z pokonywania kolejnych wyzwań, rywalizacji i współpracy.

W większości badanych firm pracownicy są motywowani do inicjowania pomysłów i rozwiązań, działania takie wdraża 79 proc. polskich przedsiębiorstw. Dobre praktyki w tym zakresie prezentują szeroki wachlarz stosowanych rozwiązań. Jeden z najważniejszych rezultatów, jakie osiąga się dzięki grywalizowaniu zachowań pracowników, to wzrost zaangażowania. Dobrze zaprojektowana i z sukcesem wdrożona grywalizacja jest także doskonałym narzędziem społecznej odpowiedzialności biznesu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.