Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych

Większe wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych, ułatwienia w ich zakładaniu i funkcjonowaniu czy umożliwienie tworzenia konsorcjów spółdzielczych – między innymi takie zmiany zakłada uchwalona w piątek (24 listopada) przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

24 lis 2017 17:59


• Spółdzielnia socjalna to przedsiębiorstwo społeczne. Łączy działalność gospodarczą z realizacją celów społecznych i wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

• Wkrótce wejdą w życie przepisy, których celem będzie m.in. ułatwienie zakładania spółdzielni socjalnych.

• Projekt nowelizacji ustawy przewiduje również wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia.

• Dzięki zmianie ustawy spółdzielnie socjalne będą mogły też ubiegać się o środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmiany w dotychczasowych przepisach mają na celu ułatwienie zakładania spółdzielni socjalnych dzięki warunkowemu zmniejszeniu liczby założycieli z pięciu do trzech osób, o ile pozostały skład członkowski zostanie uzupełniony w ciągu 12 miesięcy.

Co ważne, członkami spółdzielni muszą być co najmniej dwie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Na uwagę zasługuje też wprowadzenie nowego profilu spółdzielni socjalnej. Chodzi o spółdzielnię socjalną o charakterze usługowym.

6 miesięcy na zmiany w statucie spółdzielni

W myśl znowelizowanej ustawy spółdzielnie socjalne mają 6 miesięcy na dostosowanie swoich statutów do wymogów określonych w nowych przepisach.

Konsorcjum spółdzielcze

Kolejne zmiany dotyczą umożliwienia spółdzielniom socjalnym tworzenia konsorcjum spółdzielczego w formie umowy. Regulacja pozwoli spółdzielniom wspólnie organizować sieć produkcji, handlu i usług, promować działania spółdzielcze oraz wspólnie występować w zamówieniach publicznych.

Środki na utworzenie stanowiska pracy

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje również wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia. Chodzi tu o środki na utworzenie stanowiska pracy w wysokości do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Finansowanie kosztów wynagrodzenia

Dzięki zmianie ustawy spółdzielnie socjalne będą mogły ubiegać się o środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej bądź też poszukujących pracy bez zatrudnienia lub niewykonujących innej pracy zarobkowej. Utworzenie stanowiska pracy dla ww. kategorii osób może zostać objęte wsparciem w wysokości do kwoty minimalnego wynagrodzenia przez 6 miesięcy.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.