Prawa pracowników w Polsce. Przed kim odpowiedzialny jest biznes?

– Obecnie chodzi o CSR, który nie jest jałmużną. W zglobalizowanym świecie walka toczy się też o poszanowanie praw i godności człowieka w całym łańcuchu dostaw, z którego korzysta firma – twierdzi Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP. Jak nasz kraj radzi sobie z wdrażaniem tzw. Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Prawa pracowników w Polsce. Przed kim odpowiedzialny jest biznes?

PODZIEL SIĘ


Autor: JP

30 gru 2015 9:00


W rocznicę ustanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka odbyła się w biurze rzecznika praw obywatelskich konferencja na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Omawiano na niej strategie przyjęcia przez Polskę Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka.

Konferencja współorganizowana przez Inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce stanowiła kulminację tegorocznych działań Koalicji Rzeczników Etyki, powołanej przez Kamila Wyszkowskiego, dyrektora generalnego Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, w ramach programu „Biznes i prawa człowieka. Implementacja Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka 2014-2020".

W ramach programu rozpoczęto prace nad stworzeniem jednolitych standardów etycznych dla przedsiębiorstw oraz instytucji. Podczas wydarzenia został również zainaugurowany raport „Biznes i prawa człowieka. Koalicja Rzeczników Etyki – nam zależy", który zawiera spojrzenie przedstawicieli biznesu i partnerów społecznych.

Czego dotyczą wytyczne dla biznesu?

Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) według ich autorów zmniejszają ryzyko naruszania praw człowieka w związku z działalnością biznesu.

Uwzględniają one przede wszystkim obowiązki państw dotyczące zapewnienia ochrony praw jednostki przed naruszeniami ze strony przedsiębiorstw. Kładą także nacisk na rolę przedsiębiorstw w realizacji i ochronie praw człowieka, wynikających zarówno z regulacji prawa krajowego, jak i z zobowiązań międzynarodowych.

Istotne miejsce w Wytycznych zajmuje także kwestia zapewnienia przez państwa skutecznych mechanizmów rozpatrywania skarg na naruszenia praw człowieka w związku z działalnością gospodarczą. Zgodnie z Wytycznymi, powinien być zagwarantowany dostęp do środków zaradczych i możliwości dochodzenia zadośćuczynienia dla poszkodowanych za doznane krzywdy.

Jak uważa Katarzyna Rakowska, członkini OZZ Inicjatywa Pracownicza, poważną wadą omawianych Wytycznych jest ich nieobowiązkowy charakter i brak sankcji za ich nieprzestrzeganie.

– Wytyczne opierają się na trzech filarach: obowiązku państwa zapewnienia ochrony przed naruszaniem praw człowieka, odpowiedzialności biznesu za poszanowanie praw człowieka oraz potrzebie zapewnienia ofiarom szerszego dostępu do skutecznych sądowych i pozasądowych środków zaradczych i naprawczych. We wszystkich tych obszarach poziom przestrzegania praw człowieka w Polsce nie jest satysfakcjonujący i wymaga pilnej poprawy – twierdzi.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.