Praca więźniów? Bezcenna

Funkcjonariusze Służby Więziennej w aresztach śledczych i zakładach karnych z okręgu gdańskiego przygotowują i kierują do nieodpłatnej pracy wyselekcjonowane osoby pozbawione wolności. Dzięki tej inicjatywie tylko w ubiegłym roku ponad 900 więźniów miało pracę, a ponad 100 instytucji nieocenioną pomoc w prowadzonej działalności.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Praca więźniów? Bezcenna

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

3 cze 2013 15:45


Szacuje się, że wartość świadczonej przez więźniów pracy na rzecz instytucji - które często borykają się z kłopotami finansowymi - wyniosła w ubiegłym roku 3,6 mln zł.

To ogromna pomoc nie tylko dla firm, ale i więźniów.

- Zależy nam na współpracy z instytucjami i organizacjami, które mogłyby wspomóc realizowane - w zakładach karnych i aresztach śledczych podczas odbywania kary - projekty socjalizujące i resocjalizujące - mówi mjr Robert Witkowski z OISW Gdańsk.

- Jeżeli wobec skazanego podejmujemy szereg działań, dajemy możliwość uczestnictwa w terapii dla uzależnionych i sprawców przemocy, kierujemy na kursy zawodowe i do zatrudnienia, dajemy możliwość uzupełnienia wykształcenia - to warto, aby te działania nie poszły na marne - podkreśla.

Aby wspomóc aktywizację zawodową bezdomnych, którzy byli na bakier z prawem, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku, Uniwersytet Gdański i Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z bezdomności, zorganizowało ogólnopolską konferencję naukową pod tytułem: „System penitencjarny a polityka społeczna. Współpraca. Bariery. Kierunki rozwoju".

Uczestniczyli w niej m.in. funkcjonariusze Służby Więziennej, kuratorzy sądowi, przedstawiciele środowiska naukowego, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, fundacji, organizacji pożytku publicznego i studenci.

- Ze Służbą Więzienną można doskonale współpracować. Wiedzą o tym pracownicy i pacjenci ponad 30 hospicjów i ponad 100 ośrodków pomocy społecznej na terenie całego kraju - mówi ks. dr Piotr Krakowiak, krajowy duszpasterz hospicjów.

Aktualnie w więzieniach okręgu gdańskiego przebywa około 120 skazanych bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością.

- Zależy nam na wypracowaniu takich wspólnych projektów, które umożliwią pracownikom socjalnym i wolontariuszom organizacji pozarządowych rozpoczęcie pracy nad wychodzeniem z bezdomności już za więziennymi murami - mówi Witkowski.

Jak podkreśla, inicjatywa przynosi korzyści każdej ze stron, a im dłużej będzie kontynuowana tym lepiej, bo może gwarantować bezdomnemu wyjście na życiową prostą poza murami zakładu karnego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.