Nowa forma współpracy biznesu: ekonomia społeczna

Na pograniczu biznesu i celów społecznych działa sektor przedsiębiorczości społecznej, który daje szansę aktywizacji zawodowej osobom wykluczonym na rynku pracy: niepełnosprawnym, bezrobotnym, młodym matkom.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Nowa forma współpracy biznesu: ekonomia społeczna

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

8 paź 2013 8:25


W publikacji „Spotkanie dwóch światów. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem" Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ekonomia społeczna została wyjaśniona jako jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne.

Bywa ona nazywana gospodarką społeczną, a jej podmioty przedsiębiorstwami społecznymi. Głównym celem działalności podmiotów funkcjonujących w ramach ekonomii społecznej jest integracja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie lub będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Ekonomia społeczna formułą CSR

Szacuje się, że w Polsce funkcjonuje od 500 do 800 podmiotów ekonomii społecznej. Jednym z aspektów działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, a tym samym korzyścią dla biznesu jest współpraca z przedsiębiorstwami społecznymi.

Uszycie ekologicznych toreb ze zużytych bilbordów reklamowych firmy, "zatrudnianie wspierane" osób z niepełnosprawnościami w sklepach, drukowanie materiałów czy wyroby rękodzielnicze jako upominki firmowe to przykłady działań, które są już realizowane w ramach współpracy podmiotów ekonomii społecznej z dużymi firmami: Kompanią Piwowarską, Carrefour Polska, PwC oraz Orbis SA.

Autorzy publikacji zwracają jednak uwagę na brak systemowych rozwiązań, które zachęciłyby sektor prywatny do rozwijania współpracy z jednostkami społecznymi. Brakuje także jednej, spójnej ustawy definiującej status lub formę prawną przedsiębiorstw społecznych.

Not-only-for-profit

Ekonomia społeczna staje się ogniwem pośrednim między sektorami: prywatnym, publicznym i organizacji pozarządowych. Bywa określana jako not-only-for-profit (działający nie tylko dla zysku) w przeciwieństwie do sektorów for profit (działający dla zysku) i not-for-profit (działający nie dla zysku). W gronie podmiotów ekonomii społecznej mogą znaleźć się: fundacje, spółdzielnie czy zakłady aktywności zawodowej.

- Podmioty ekonomii społecznej odciążają państwo, dając wędkę osobom, które często miałyby ogromny problem ze znalezieniem pracy w zwykłych firmach. Do grona tych osób zalicza się na przykład osoby z niepełnosprawnościami, osoby przewlekle chore, byłych więźniów czy osoby długotrwale bezrobotne - mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

- Ważne, żeby także firmy zaczęły widzieć w podmiotach ekonomii społecznej partnerów biznesowych, a nie konkurentów. Takie włączenie przedsiębiorstw społecznych do głównego nurtu gospodarki może okazać się najskuteczniejszą formą ich wspierania - podkreśla prezes.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.