Jak dzięki różnorodności uzyskać większe efekty w pracy?

Innowacyjny potencjał różnorodności to temat spotkania zainicjowanego przez magazyn „CV Nawigator”. Uczestnicy dyskutowali o korzyściach, płynących z odpowiedniego wykorzystywania różnorodności w biznesie. Do jakich wniosków doszli?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Jak dzięki różnorodności uzyskać większe efekty w pracy?

PODZIEL SIĘ


Autor: JK

13 lis 2013 6:37


W pierwszej części spotkania można było wysłuchać dyskusji międzysektorowej na temat różnorodność i inkluzja - więcej niż odpowiedzialność. Ewa Konczal, reprezentant międzynarodowej organizacji Ashoka w Polsce i CEE, w ramach panelu omawiała problem deprywacji społecznej, który jest pogłębiany przez skupianie się na deficytach zamiast na potencjałach.

Arkadiusz Karwacki, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii, profesor z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mówił o konieczności zmiany społecznej na poziomie mentalnym, która pozwoli na ograniczenie procesu pogłębiania wykluczenia.

13 mln ludzi, wykluczonych cyfrowo, zaczyna stanowić istotną większość społeczną. Czerpanie z różnorodności jest drogą do ograniczania tych skutków i ma uzasadnienie biznesowe. Podczas panelu ten problem poruszyła Dagmara Krzesińska, kierownik ds. projektów CSR z firmy UPC Polska.

Tematem zwiększania kreatywności, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, rozwijania usług czy produktów dla nowych grup odbiorców zajęła się Małgorzata Lelińska, ekspertka w Departamencie Funduszy Europejskich Konfederacji Lewiatan, koordynatorka merytoryczna projektu Diversity Index. Przywołując przykład głuchoniemych na stanowiskach pracy o dużym natężeniu hałasu, poruszyła kwestię wykorzystywania deficytów jako potencjałów.

Z kolei Katarzyna Dębińska, menedżer HR w Henkel Polska, opowiedziała o narzędziach, wspierających godzenie realiów, w sytuacji gdy w jednej strukturze spotykają się reprezentanci różnych pokoleń. Wskazała na takie narzędzia jak long life czy mentoring.

Gościem specjalnym spotkania był Micheal Pyner, specjalista w zakresie tworzenia zmiany społecznej i modeli biznesowych w ramach projektów wielosektorowych, który przez 10 lat stał na czele projektu Shoreditch Trust.

Podczas swojej prelekcji opowiedział o tym, w jaki sposób modele z zakresu inkluzji społecznej były wdrażane w ramach projektu Shoreditch Trust. Mówił również o tym, co jest konieczne dla skuteczności tego typu zmiany społecznej - głębokie poznanie kontekstu problemowego przed podjęciem działań.

Pyner podkreślił również istotę pozyskiwania partnerów przez organizacje non profit, które powinna opierać się na budowaniu oferty win win. W przypadku Shoreditch Trust ofertę tworzono sprawdzając strategię i cele CSR potencjalnych partnerów.

Ostatni wystąpienie przedstawicielki Fundacji Miejsce Kobiet, Agnieszka Kramm, dotyczyło projektu aktywizacji zawodowej W drodze do pracy, zainicjowanego przez firmę Henkel Polska. W ramach przedsięwzięcia 60 kobiet bierze udział w specjalistycznych kursach ułatwiających powrót do życia zawodowego.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.