Etyka i odpowiedzialność w Sanofi

Grupa Sanofi to jedna z największych firm farmaceutycznych działających na polskim rynku. Wiodąca pozycja obliguje jednak do rozwijania odpowiedzialności społecznej.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Etyka i odpowiedzialność w Sanofi

PODZIEL SIĘ


Autor: JP

25 lis 2015 15:37


W codziennej pracy firma Sanofi dba o to, by fundamentem osiąganego sukcesu były etyka i odpowiedzialność wobec szerokiego grona interesariuszy i otoczenia, na których wpływa prowadząc swoją działalność i dokłada wszelkich starań, by realizując cele strategiczne kształtować postawy, inicjować pozytywne dla otoczenia zmiany oraz wyznaczać standardy społecznego zaangażowania biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Sanofi, angażując się w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i w odpowiedzi na apel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), by zwrócić uwagę na istotny wpływ zmian klimatycznych na jakość życia i zdrowie, postanowiła wziąć aktywny udział w międzynarodowej konferencji COP21, która w tym roku odbywa się w Paryżu.

Poprzez partnerstwo w wydarzeniu firma pragnie sukcesywnie budować i zwiększać świadomość tego problemu, jak i mobilizować środowisko firm i instytucji działających w zakresie ochrony zdrowia do czynnego przeciwdziałania zachodzącym zmianom.

Sanofi już dziś aktywnie angażuje się w szereg działań mających na celu walkę z problemami zdrowotnymi zaostrzającymi się w wyniku zmian klimatycznych.

Leki i świadomość

Firma dostarcza leki i szczepionki, a także zwiększa świadomość wśród populacji, wzmacnia obserwację i poprawia możliwości w zakresie diagnostyki i leczenia.

Na przykład w zakresie walki z malarią firma Sanofi nawiązała strategiczne partnerstwo z narodowymi programami zwalczania malarii w kilku krajach w Afryce, aby dostarczać tańsze leki i wspierać miejscowe podmioty w zapobieganiu, diagnostyce i leczeniu malarii.

Ślad węglowy

Wprowadzanie gospodarki niskoemisyjnej wymaga zbiorowych wysiłków. Sektor ochrony zdrowia jako taki odpowiada za od 3 do 5 proc. emisji państw OECD. Firma Sanofi zobowiązała się zredukować emisję CO2 (z ośrodków przemysłowych i badawczorozwojowych) o 20 proc. od 2010 do 2020 r. Do końca 2014 r. w firmie Sanofi odnotowano zmniejszenie emisji CO2 o 15 proc.

Współpraca na skalę globalną

Sanofi bierze udział w zbiorowym wysiłku uwzględniania wpływu zmian klimatycznych na zdrowie w debacie publicznej. Z tego względu firma podejmuje współpracę z przedstawicielami rządów, organizacji pozarządowych oraz środowiskiem naukowym, której celem jest wynalezienie sposobów ograniczających negatywne konsekwencje zmian klimatycznych na zdrowie ludzi na całym świecie.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.