Dzień Ochrony Środowiska: Jaka przyroda w biznesowej panoramie miasta?

• W zaludnionym i zurbanizowanym świecie, współczesne miasta stoją przed wyzwaniem kreowania przyjaznej i ekologicznej tkanki miejskiej
• Inteligentne zarządzanie energią, wodą czy odpadami stają się dla firm ważnym elementem działalności
• 5 czerwca Światowy Dzień Ochrony Środowiska
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Dzień Ochrony Środowiska: Jaka przyroda w biznesowej panoramie miasta?

PODZIEL SIĘ


Autor: GP

1 cze 2016 15:54


Niedobór zasobów powoduje, że firmy coraz częściej decydują się na zmianę dotychczasowego sposobu funkcjonowania na bardziej nowatorski i przyjazny otoczeniu. Poszukują coraz bardziej zrównoważonych rozwiązań, które zapewnią nie tylko długotrwałą stabilność działania, ale również szeroką akceptację społeczną. Jak wygląda to w praktyce? Dla przykładu, firma Nestle w Meksyku, dziennie odzyskuje i ponownie wykorzystuje 1,6 tys. m3 wody zawartej w mleku. Co ciekawe, ilość ta odpowiada dziennemu zużyciu przez blisko 6,4 tys. osób. W Korei Południowej natomiast, firma Hongwon Paper wytwarza 330 tys. ton pary rocznie dla czwartych co do wielkości zakładów papierniczych w kraju. Southwark w Londynie produkuje zaś ciepło i gorącą wodę dzięki odzyskowi energetycznemu 120 tys. ton odpadów komunalnych rocznie.

Miasta i przemysł - przemyślane partnerstwo

Wyzwaniem dla współczesnych miast jest także inteligentne zarządzanie zarówno energią elektryczną, jak i cieplną, przy jednoczesnym ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Doskonałym przykładem takiego połączenia jest Inteligentna Sieć Ciepłownicza. Jest to kluczowa inwestycja firmy Veolia Energia Warszawa S.A., której celem jest wsparcie i udoskonalenie procesu zarządzania siecią ciepłowniczą w Warszawie. W ramach projektu największa w Unii Europejskiej sieć ciepłownicza wyposażona zostanie w nowoczesną infrastrukturę, pozwalającą na monitorowanie i zintegrowane zarządzanie poszczególnymi jej elementami na odległość.

- Dzięki wdrożeniu Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej emisja dwutlenku węgla w Warszawie zostanie zredukowana o co najmniej 14,5 tys. ton w skali roku. Zastosowanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu siecią pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej, które można porównać z ogrzaniem ok. 5 tys. mieszkań o powierzchni 65 m2. Inwestycja o wartości 52 mln zł, ze względy na wymiar ekologiczny, uzyskała 30 proc. dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mówi Paweł Balas, dyrektor projektu.

Czy sieć ciepłownicza może być inteligentna?

Warszawska sieć ciepłownicza to największe tego typu rozwiązanie w Unii Europejskiej. Każdego dnia ponad 1700 kilometrów sieci dostarcza ciepło systemowe do budynków użyteczności publicznej, biur, zakładów przemysłowych, a przede wszystkim do mieszkań Warszawiaków. To rozwiązanie bezpieczne i korzystne ekonomicznie, które pokrywa 80 proc. potrzeb stolicy, ponad 19 tys. obiektów.

W ramach wdrażanego projektu istniejąca sieć zostanie wyposażona w nowoczesną infrastrukturę, która umożliwi sterowanie poszczególnymi elementami z jednego centrum decyzyjnego. Rozwiązania z zakresu telemetrii
i telesterowania pozwolą zdalnie, bezprzewodowo kontrolować pracę 3 przepompowni, 79 komór ciepłowniczych i 2500 węzłów cieplnych. Inteligencja systemu to jednak przede wszystkim wsparcie procesu decyzyjnego. Dzięki specjalnym algorytmom analizującym dane bieżące i historyczne, ISC wskazywać będzie dyspozytorom optymalny, czyli najbardziej efektywny scenariusz pracy sieci w zastanych warunkach.

Podobał się artykuł? Podziel się!
Eko

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.