CSR w małym biznesie

Wydawać by się mogło, że temat społecznej odpowiedzialności biznesu na stałe zagościł w świadomości firm. Przyzwyczailiśmy się do prezentacji dobrych praktyk działań CSR realizowanych przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności korporacje. A czy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) w Polsce także są społecznie odpowiedzialne?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

CSR w małym biznesie

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

24 wrz 2013 9:41


Jaka jest znajomość i rozumienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze MMŚP? Czy mniejszym przedsiębiorstwom bliskie jest pojęcie CSR i filozofia, która jest z nim związana? Czy brak znajomości CSR przekłada się na prowadzenie biznesu ignorującego potrzeby otoczenia, czy też przedsiębiorcy realizują działania z zakresu CSR instynktownie?

Dotychczas barierą w implementacji filozofii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach był zbyt niski poziom upowszechnienia zasad i poradników dotyczących wdrożenia CSR w MMŚP. Większość dostępnych na rynku publikacji adresowana jest przede wszystkim do dużych, międzynarodowych korporacji.

Często też forma prezentacji publikacji nie do końca jest dopasowana do potrzeb i możliwości grupy docelowej. Poważną przeszkodą jest również brak katalogu dobrych praktyk wdrożenia CSR w MMŚP, a także koszty, przez które firmy z sektora MMŚP realizację działań CSR odkładają jako inwestycję na „lepsze czasy".

Dlatego tak ważne jest uświadamianie przedsiębiorcom, że wdrożenie zasad CSR to nie tylko nakłady finansowe, ale przede wszystkim wymierne korzyści m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem pozwalającego na trafną identyfikację szans i zagrożeń rynkowych, efektywnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, podnoszenia potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa czy budowy trwałych relacji i lojalności klientów.

- Wykorzystując CSR przedsiębiorstwa nabywają w konsekwencji zdolność do budowania długotrwałego zaufania wśród pracowników, kontrahentów i społeczeństwa, a wyższy poziom zaufania pozwala na stworzenie środowiska, w którym przedsiębiorstwa mogą w pełni wykorzystywać potencjał rozwoju - podkreśla Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która od 2012 r. realizuje projekt „Społeczna odpowiedzialność biznesu".

W ramach projektu PARP zrealizowała badanie (od maja do lipca 2013 r.), którego celem była ocena znajomości pojęcia społeczna odpowiedzialność biznesu wśród przedsiębiorstw z sektora MMŚP. Ważne było też zebranie informacji o działaniach, które kadra zarządzająca firm z sektora MMŚP utożsamia z pojęciem CSR oraz o działaniach CSR (nawet jeśli nie są tak nazywane), które realizuje w ramach prowadzonej działalności.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.