Jak dostosować czas pracy BPO i SSC do czasu pracy usługobiorców?

• W Polsce obserwujemy dynamiczny rozwój spółek z sektora BPO/SSC.
• Odbiorcami usług firm z sektora są najczęściej podmioty mające siedzibę poza granicami Polski.
• To powoduje konieczność dostosowania czasu pracy pracowników polskiego sektora BPO i SSC do czasu pracy usługobiorców poza granicami kraju.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Jak dostosować czas pracy BPO i SSC do czasu pracy usługobiorców?

PODZIEL SIĘ


Autor: Robert Stępień, Paulina Szymczak-Kamińska

26 sie 2016 12:59


W Polsce obserwujemy dynamiczny rozwój spółek z sektora BPO (ang. business process outsourcing) oraz SSC (shared service centre). Są to spółki świadczące usługi pomocnicze i administracyjne, w szczególności w zakresie księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi czy IT, na rzecz innych spółek. Te pierwsze (BPO) świadczą usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych, te drugie (SSC) – na rzecz innych spółek w ramach grupy kapitałowej.

Czytaj też: BPO tylko dla młodych? Sektor sięga po pracowników 50+

Odbiorcami usług w przypadku jednych i drugich są najczęściej podmioty mające siedzibę poza granicami Polski. To powoduje konieczność dostosowania czasu pracy pracowników polskiego sektora BPO i SSC do czasu pracy usługobiorców poza granicami kraju.

Praca w niedzielę i święta

Jednym z problemów jest konieczność pracy w niedziele lub święta, które w kraju odbiorcy usług są normalnymi dniami pracy. Powstaje pytanie, czy w takim przypadku polski pracodawca – spółka z sektora BPO lub SSC, może powoływać się na art. 151 (10) pkt. 11 Kodeksu pracy? Przepis ten dopuszcza wykonywanie w niedziele i święta prac polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Polski, a także prac zapewniających możliwość świadczenia tego rodzaju usług. Warunkiem jego zastosowania jest, aby dni będące w Polsce dniami ustawowo wolnymi od pracy (niedziele i święta), były normalnymi dniami pracy w kraju zagranicznego kontrahenta. Pracownik, który będzie pracował zdalnie w niedzielę lub święto dla zagranicznej spółki (usługobiorcy), ma prawo do otrzymania w zamian innego dnia wolnego.

Czytaj też: BPO dadzą w Polsce 15-20 tys. nowych miejsc pracy rocznie. Część dla Ukraińców

Okazuje się jednak, że powoływany przepis nie zawsze będzie idealnym rozwiązaniem w przypadku sektora BPO czy SSC. Po pierwsze, można go stosować wyłącznie do osób wykonujących usługi bezpośrednio dla kontrahentów zagranicznych oraz osób niezbędnych do prawidłowego wykonywania tych usług. Nie wszyscy zatem pracownicy zatrudnieni w spółce BPO czy SSC będą mogli na jego podstawie świadczyć pracę w niedzielę i święta.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.