W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach powstała Solidarność

• W katowickim Okręgowym Inspektoracie Pracy powstała Solidarność. Związek zrzesza głównie młodych pracowników.
• Priorytety nowej organizacji związkowej to m.in. wyeliminowanie dysproporcji płacowych występujących w OIP oraz zmiana zasad podziału środków z funduszu socjalnego.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach powstała Solidarność

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

6 maj 2016 11:49


Jak podkreśla Tomasz Urban, przewodniczący Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, jedną z kwestii, którą nowa organizacja związkowa chce się zająć w pierwszej kolejności, jest wyrównanie dysproporcji płacowych pomiędzy pracownikami zatrudnionymi na tych samych stanowiskach.

– W ostatnich latach fundusz płac w Państwowej Inspekcji Pracy był zamrożony. Osoby, które rozpoczynały prace w tym okresie, już na starcie otrzymywały niższe angaże niż starsi pracownicy. Ta różnica w poziomie wynagrodzeń utrzymuje się do chwili obecnej – tłumaczy przewodniczący.

Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Kolejny cel Solidarności w OIP to zmiana podziału środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. – Młodzi pracownicy posiadający dzieci korzystają z funduszu socjalnego w bardzo ograniczonym zakresie. Świadczenia z ZFŚS skierowane są raczej do starszych i emerytowanych pracowników. Będąc zrzeszeni w organizacji związkowej, będziemy mieli wpływ na podział tych pieniędzy w bardziej sprawiedliwy sposób – wskazuje Tomasz Urban.

- Jednym z naszych pomysłów jest np. stworzenie czegoś w rodzaju pokoju zabaw dla dzieci pracowników. W ciągu roku wiele jest takich dni, w których dzieci mają wolne w szkole, a rodzice muszą iść do pracy. To spory problem dla młodych pracowników. Jeśli rodzice mogliby w takie dni zabrać dzieci do pracy, byłoby to korzystne zarówno dla nich, jak i dla samej instytucji, bo pracownicy posiadający potomstwo nie musieliby brać urlopów – zaznacza.

Solidarność w OIP w Katowicach

Okręgowy Inspektorat Pracy oprócz centrali w Katowicach posiada oddziały terenowe w Gliwicach, Rybniku, Zawierciu, Częstochowie i w Bielsku-Białej. Łącznie w OIP pracuje ok. 300 osób.

- Od przyszłego tygodnia ruszamy w teren. Będziemy zachęcać pracowników z oddziałów, aby zapisywali się do Solidarności. Im liczniejszy będzie nasz związek, tym skuteczniejsze będą nasze działania – zaznacza przewodniczący.

Solidarność w OIP w Katowicach formalnie rozpoczęła działalność 29 kwietnia. W tym dniu związkowcy poinformowali pracodawcę o powstaniu organizacji związkowej. 10 maja odbędą się wybory do władz komisji zakładowej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.