Ustawa o związkach zawodowych rozmija się z oczekiwaniami organizacji pracodawców

Konfederacja Lewiatan proponuje zaniechanie prac nad projektem ustaw o związkach zawodowych do czasu zakończenia prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Ustawa o związkach zawodowych rozmija się z oczekiwaniami organizacji pracodawców

PODZIEL SIĘ


Autor: MN

10 lis 2017 9:06


• Projekt ustawy o związkach zawodowych w niewielkim stopniu uwzględnia postulaty zgłaszane przez organizacje pracodawców - uważa Konfederacja Lewiatan.

• Jeszcze bardziej skomplikuje prawo związkowe, wprowadzi nieracjonalne przywileje i uprawnienia, zwiększy koszty pracodawców w zakresie realizacji uprawnień związkowych.

• Niektóre zapisy w projekcie – zdaniem Lewiatana – są wyrazem braku poszanowania niezależności podmiotów zbiorowego prawa pracy, dlatego niewykluczone są konsultacje w tej sprawie z Międzynarodową Organizacją Pracodawców.

- Procedowany w Sejmie projekt ustawy o związkach zawodowych nie rozwiązuje większości problemów, ale wprowadza nowe, które cieniem położą się na relacjach partnerów społecznych. Dlatego postulujemy, aby zaniechać nad nim dyskusji do czasu zakończenia prac powołanej przez Premier Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy - mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Trzeba zapisać prawa zrzeszania się w związki zawodowe

Podstawowym celem projektowanych zmian do ustawy o związkach zawodowych jest rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych w celu wykonaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. Konieczność rozszerzenia prawa koalicji nie budzi zastrzeżeń. Taką regulację popierają Konfederacja Lewiatan i wszystkie organizacje pracodawców.

Zdaniem prof. Jacka Męciny trzeba jednak niezwykle precyzyjne zapisać prawa zrzeszania się w związki zawodowe dla pracowników i innych osób zatrudnionych. Takie zalecenie wprost sformułowali eksperci Międzynarodowej Organizacji Pracy. W swoich rekomendacjach stwierdzili, że przyznanie prawa tworzenia i zrzeszania się w związki zawodowe innym zatrudnionym niż pracownicy oraz zapis gwarantujący im ochronę przed dyskryminacją oraz prawo do rokowań zbiorowych wyczerpują zobowiązania międzynarodowe, jakich MOP oczekuje od naszego kraju. Mimo to projekt rządowy zawiera liczne, kontrowersyjne zmiany.

Luki w projekcie

- Konieczność rozszerzenia prawa koalicji nie budzi zastrzeżeń, za konieczne należy uznać objęcie ochroną związkową wszystkich zatrudnionych bez względu na podstawę wykonywania pracy. Jednak szereg wątpliwości rodzą propozycje towarzyszące rozszerzeniu tego prawa. Zaproponowany sposób ich wprowadzenia, zakres zmian w ustawie o związkach zawodowych, ale także innych ustaw, budzi obawy co do praktycznych skutków zmian – ocenia doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

CZYTAJ DALEJ »

Pobierz PLIKI DO POBRANIA

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.