Oszczędności w MZ. Zmienią się zasady finansowania rezydentur

0 0
Oszczędności w MZ. Zmienią się zasady finansowania rezydentur

Wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia oszczędności w finansowaniu rezydentur przerzuciły kilkuprocentową część kosztów na szpitale. W przypadku dużych placówek chodzi o znaczące kwoty. Jak sugeruje ministerstwo, w ramach obowiązującego prawa istnieje możliwość rezygnacji z dokonywania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy zgodzą się na to związki zawodowe?

W 2012 roku (do 21 listopada) finansowanych było ponad 3 300 umów zawartych z podmiotami zatrudniającymi ponad 13 tys. rezydentów, na których realizację Ministerstwo Zdrowia przekazało ponad 540 mln zł – powiedziało MZ dla portalu rynekzdrowia.pl.
W projekcie budżetu na 2013 r. w planie finansowym Funduszu Pracy ujęta została kwota środków w wysokości około 653 mln zł przeznaczonych na finansowanie specjalizacji odbywanych w trybie rezydentury przez około 17 tys. lekarzy i lekarzy dentystów.

Ile zapłaci ministerstwo?

Przepis ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, określa w art. 16j ust. 2, że "środki finansowe niezbędne do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury przez lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do jej odbywania lub odbywają ją w tym trybie, minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne zatrudniającym tych lekarzy.

Umowa ta określa wysokość środków i ich przeznaczenie."
W ramach takich umów w 2012 r. minister zdrowia finansował wynagrodzenia zasadnicze rezydentów wraz z pochodnymi (tj. składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych), a także odpis (liczony od 1 rezydenta) na fundusz przeznaczony na cele socjalne, dokonywany przez podmioty zatrudniające rezydentów. Teraz ma się to zmienić.

- W związku z trudną sytuacją finansową budżetu państwa, jak też Funduszu Pracy, celem zapewnienia dostępności młodych lekarzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury, niezbędne stało się dokonanie zmian w sposobie finansowania tej formy kształcenia - informuje portal rynekzdrowia.pl Krzysztof Bąk, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.

- Utrzymanie dotychczasowego poziomu uruchamiania nowych etatów rezydenckich, tj. ok. 3000 rocznie, jako kluczowego zadania, wiązało się z koniecznością dokonania zmniejszenia zakresu ich finansowania. Podjęto więc decyzję o rezygnacji  od 1 stycznia 2013 r. z pokrywania wydatków, ponoszonych przez podmioty zatrudniające rezydentów, z tytułu tworzenia szeroko pojętego funduszu świadczeń socjalnych - dodaje rzecznik.

Z czego płacić?

Czy wielkim problemem są niewielkie pieniądze (jednostkowe) które szpitale będą musiały przeznaczyć dla rezydentów w 2013 roku, z tytułu ograniczenia przez ministerstwo wydatków na fundusz socjalny?

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.