Paweł Kułak dołączył do zespołu kancelarii Schoenherr

Paweł Kułak dołączył do warszawskiego biura Schoenherr, kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie gospodarczym. Wcześniej Kułak spędził kilkanaście lat na eksperckich stanowiskach w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Paweł Kułak dołączył do zespołu kancelarii Schoenherr

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

1 lut 2016 19:34


Paweł Kułak przez niemal szesnaście lat był związany z Urzędem Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Przez ostatnich osiem lat pełnił funkcję radcy prezesa w departamencie ochrony konkurencji UOKiK. Do jego obowiązków na przestrzeni lat należało przeprowadzanie postępowań wyjaśniających i antymonopolowych, głównie w branży energetycznej i transportowej, prowadzenie postępowań w zakresie kontroli koncentracji, organizowanie oraz udział w przeszukaniach w sprawach dotyczących karteli, a także reprezentowanie urzędu w sądach.

W latach 2003 - 2006 Kułak kierował wydziałem polityki konkurencji w departamencie analiz rynku UOKiK, gdzie opracowywał propozycje zmian do polskiej Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przygotowywał również raporty na temat ograniczeń konkurencji w wybranych sektorach polskiego rynku.

Paweł Kułak współpracował z ramienia UOKiK z Komisją Europejską, uczestnicząc w spotkaniach grup roboczych Europejskiej Sieci Konkurencji (ECN) dotyczących porozumień wertykalnych, transportu oraz energetyki, jak i spotkaniach komitetu doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominujących.

Kułak brał również udział jako przedstawiciel UOKiK w ustnych wysłuchaniach (oral hearings) organizowanych przez dyrekcję generalną ds. konkurencji (DG) – pion Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów prawa konkurencji oraz odbył miesięczny staż w DG Competition.

Zespół prawa konkurencji w warszawskim biurze kancelarii Schoenherr, do którego dołączy Kułak, oferuje doradztwo głównie w zakresie kontroli fuzji i przejęć oraz zgodności z zasadami prawa konkurencyjności, jak również reprezentuje klientów w postępowaniach antymonopolowych. Spektrum branż, w których kancelaria doradzała w zakresie prawa konkurencji, jest szerokie i obejmuje m.in. sektor sanitarny, telekomunikacyjny, motoryzacyjny, elektroniczny, usług finansowych, energetyczny i dóbr konsumpcyjnych.

- Polscy przedsiębiorcy mają coraz większą świadomość znaczenia zgodności ich działań
z przepisami prawa konkurencji. Mam nadzieję, że mój wkład przyczyni się do umocnienia kompetencji Schoenherr w tej dziedzinie prawa. – mówi Paweł Kułak.

Paweł Kułak ukończył studia prawnicze na wydziale prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2000 r. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa biznesowego i handlowego na tamtejszym uniwersytecie. W 2012 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Izbę Radców Prawnych w Lublinie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.