Paweł Kułak dołączył do zespołu kancelarii Schoenherr

0 0

Paweł Kułak dołączył do warszawskiego biura Schoenherr, kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie gospodarczym. Wcześniej Kułak spędził kilkanaście lat na eksperckich stanowiskach w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Paweł Kułak przez niemal szesnaście lat był związany z Urzędem Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Przez ostatnich osiem lat pełnił funkcję radcy prezesa w departamencie ochrony konkurencji UOKiK. Do jego obowiązków na przestrzeni lat należało przeprowadzanie postępowań wyjaśniających i antymonopolowych, głównie w branży energetycznej i transportowej, prowadzenie postępowań w zakresie kontroli koncentracji, organizowanie oraz udział w przeszukaniach w sprawach dotyczących karteli, a także reprezentowanie urzędu w sądach.

W latach 2003 - 2006 Kułak kierował wydziałem polityki konkurencji w departamencie analiz rynku UOKiK, gdzie opracowywał propozycje zmian do polskiej Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przygotowywał również raporty na temat ograniczeń konkurencji w wybranych sektorach polskiego rynku.

Paweł Kułak współpracował z ramienia UOKiK z Komisją Europejską, uczestnicząc w spotkaniach grup roboczych Europejskiej Sieci Konkurencji (ECN) dotyczących porozumień wertykalnych, transportu oraz energetyki, jak i spotkaniach komitetu doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominujących.

Kułak brał również udział jako przedstawiciel UOKiK w ustnych wysłuchaniach (oral hearings) organizowanych przez dyrekcję generalną ds. konkurencji (DG) – pion Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów prawa konkurencji oraz odbył miesięczny staż w DG Competition.

Zespół prawa konkurencji w warszawskim biurze kancelarii Schoenherr, do którego dołączy Kułak, oferuje doradztwo głównie w zakresie kontroli fuzji i przejęć oraz zgodności z zasadami prawa konkurencyjności, jak również reprezentuje klientów w postępowaniach antymonopolowych. Spektrum branż, w których kancelaria doradzała w zakresie prawa konkurencji, jest szerokie i obejmuje m.in. sektor sanitarny, telekomunikacyjny, motoryzacyjny, elektroniczny, usług finansowych, energetyczny i dóbr konsumpcyjnych.

- Polscy przedsiębiorcy mają coraz większą świadomość znaczenia zgodności ich działań
z przepisami prawa konkurencji. Mam nadzieję, że mój wkład przyczyni się do umocnienia kompetencji Schoenherr w tej dziedzinie prawa. – mówi Paweł Kułak.

Paweł Kułak ukończył studia prawnicze na wydziale prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2000 r. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa biznesowego i handlowego na tamtejszym uniwersytecie. W 2012 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Izbę Radców Prawnych w Lublinie.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.