ONZ: Mikołaj Pietrzak w radzie dyrektorów ds. pomocy ofiarom tortur

- Szef komisji praw człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej mec. Mikołaj Pietrzak został powołany przez sekretarza generalnego ONZ w skład rady dyrektorów Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz pomocy ofiarom tortur - poinformowała adwokatura.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

ONZ: Mikołaj Pietrzak w radzie dyrektorów ds. pomocy ofiarom tortur

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/AT

4 mar 2016 14:48


"Traktuję tę nominację jako możliwość kontynuowania realizowania misji, która przyświeca każdemu adwokatowi, czyli niesienia pomocy ludziom i ułatwiania im windykacji swoich praw" - wskazał mec. Pietrzak.

Jak poinformowała adwokatura, pięcioosobowa rada dyrektorów współpracuje z Biurem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka i jest odpowiedzialna za wypracowanie rekomendacji w sprawie przyznawania wsparcia finansowego dla działań pomocowych i projektów na rzecz ofiar tortur.

Konwencję ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur z 1984 r. ratyfikowało ponad 150 państw. Zgodnie z nią tortury są zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego, a zakaz ich stosowania ma charakter absolutny i nic nie może ich usprawiedliwiać.

Konwencja jednoznacznie głosi, że stosowanie tortur jest nielegalne bez względu na okoliczności, włączając w to konflikty zbrojne, walkę z terroryzmem, niestabilność polityczną oraz w innych nadzwyczajnych wypadkach.

"Mimo to prawa ofiar tortur do zadośćuczynienia i rehabilitacji nie są w pełni realizowane" - zaznaczyła adwokatura.

Mec. Pietrzak, który jest przewodniczącym komisji praw człowieka przy NRA, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zawód adwokata wykonuje od 2005 roku. Specjalizuje się w prawie karnym, w tym w postępowaniach dotyczących przestępstw gospodarczych oraz związanych z odpowiedzialnością przedsiębiorców. Posiada również doświadczenie w zakresie postępowań lustracyjnych oraz związanych z postępowaniem przed IPN.

Uczestniczył także w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka - przed ETPC reprezentował m.in. Saudyjczyka Abd al-Rahim al-Nashiriego ws. więzień CIA w Polsce. W lipcu 2014 r. ETPC stwierdził siedem naruszeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez Polskę w tej sprawie. Uznał niemal wszystkie zarzuty al-Nashiriego i drugiego z pokrzywdzonych, którzy twierdzą, że byli torturowani w więzieniu CIA w Polsce w latach 2002-2003. Mec. Pietrzak reprezentuje też al-Nashiriego w prowadzonym przez Prokuraturę Apelacyjna w Krakowie śledztwie ws. więzień CIA.

Jak podawał ośrodek informacji ONZ w Warszawie, dobrowolny Fundusz ONZ na rzecz ofiar tortur (Board of Trustees of the UN Voluntary Fund for Victims of Torture) "jest praktycznym narzędziem Organizacji Narodów Zjednoczonych do rozszerzenia zakresu udzielania natychmiastowego wsparcia ofiarom tortur i ich rodzinom". Fundusz m.in. na granicy z Syrią wspiera projekty "świadczące podstawowe usługi dla ofiar tortur, które uciekają przed przemocą i prześladowaniami".

W latach 2013-2014 członkiem rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz ofiar tortur był obecny rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.