Leszek Bosek prezesem Prokuratorii Generalnej

Minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz wręczył akt powołania na prezesa Prokuratorii Generalnej prof. Leszkowi Boskowi. Minister zapowiedział, że po zlikwidowaniu MSP prokuratoria otrzyma część jego dotychczasowych zadań.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Leszek Bosek prezesem Prokuratorii Generalnej

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/jk

29 sty 2016 18:48


Bosek został powołany na prezesa Prokuratorii Generalnej przez premier Beatę Szydło, na wniosek ministra skarbu, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Leszek Bosek jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Od 2015 r. pracuje na stanowisku profesora na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Prawa Cywilnego). Jest radcą prawnym, pracował m.in. w biurze analiz sejmowych i Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Był również mediatorem i arbitrem w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz radcą ds. orzecznictwa w biurze Trybunału Konstytucyjnego. Od 2008 r. wykładał w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

- Program gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości zakładał wzmocnienie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Powołanie prezesa z tak bogatym doświadczeniem i dużymi kompetencjami to jeden z części, która poprawi skuteczność ochrony interesów Skarbu Państwa. To ważne, bo po zlikwidowaniu Ministerstwa Skarbu Państwa, Prokuratoria Generalna otrzyma część jego dotychczasowych zadań. Ta instytucja będzie dalej wzmacniana osobowo, finansowo i organizacyjnie - powiedział Dawid Jackiewicz.

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa jest instytucją prawniczą, której zadaniem jest zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami i trybunałami oraz ochrona interesu Skarbu Państwa w sądach powszechnych. Jest także organem opiniodawczym w sprawach dotyczących istotnych praw i interesów Skarbu Państwa.

Obecnie Prokuratoria Generalna prowadzi 7095 spraw sądowych. W samym zeszłym roku wpłynęło do niej 3642 spraw.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.