Jerzy Wierzbicki szefem grupy roboczej promocji produktów rolnych Copa-Cogeca

Grupa robocza "Promocja produktów rolnych" Copa-Cogeca wybrała dzisiaj Jerzego Wierzbickiego na stanowisko przewodniczącego. Zachęcał on Komisję Europejską do jak najszybszej publikacji wniosków ustawodawczych w sprawie unijnej polityki promocji.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Jerzy Wierzbicki szefem grupy roboczej promocji produktów rolnych Copa-Cogeca

PODZIEL SIĘ


Autor: portalspozywczy.pl

www.portalspozywczy.pl

4 lip 2013 19:44


W ubiegłym roku Komisja Europejska przedstawiła komunikat w tym temacie. Jerzy Wierzbicki przeanalizuje możliwości wzmocnienia promocji europejskich produktów rolnych na rynku wewnętrznym i rozwijających się rynkach światowych, w ramach nowej polityki.

Omawiając główne elementy, które powinny znaleźć się we wnioskach ustawodawczych, Jerzy Wierzbicki powiedział:

- W kontekście wyzwań przed jakimi stają rolnicy, potrzebujemy silnej polityki pozwalającej na promocję produktów rolnych na rynku wewnętrznym i rynkach rozwijających się, jak Chiny czy Indie. Polityka promocji odgrywa ważną rolę, zapewniając rozpoznawalność unijnych produktów w Europie i na świecie. Ze względu na znaczne zróżnicowanie europejskiej produkcji potrzebujemy elastycznych programów obejmujących jak najwięcej produktów.

- Europejscy producenci i spółdzielnie stworzyły wiele znaków towarowych, które pozwalają im na zwiększenie wartości produkcji. W celu zwiększenia synergii trzeba ułatwić możliwość łączenia działań UE, krajowych i prywatnych. Należy również uelastycznić zasady obejmujące promocję pochodzenia produktów. Należy ograniczyć listę produktów objętych unijnym systemem promocji do produktów rolnych i produktów objętych unijnymi przepisami jakości. Równocześnie trzeba aktualizować wykaz produktów kwalifikujących się do wsparcia z tytułu promocji, tak by odzwierciedlał on potrzeby sektorów i oczekiwania konsumentów - dodał.

- Co więcej, dobrze byłoby uprościć procedury administracyjne i wprowadzić jasny rozdział zadań między Komisją a władzami krajowymi - jest to jeden z głównych postulatów Copa-Cogeca. Wymagania administracyjne związane ze zgłaszaniem propozycji programów i ich wdrażaniem są obecnie nadmiernie złożone i czasochłonne, co często prowadzi do niewystarczającego wykorzystania programów promocyjnych. Uproszczone instrumenty będą bardziej atrakcyjne dla podmiotów. Trzeba stworzyć europejską platformę wymiany dobrych praktyk w celu promowania synergii pomiędzy państwami członkowskimi i/lub sektorem prywatnym - tłumaczył.

Platforma ta mogłaby być użyteczna w rozwiązywaniu problemów oraz ułatwiłaby przepływ informacji oraz koordynację działań promocyjnych na rynkach wewnętrznych i zewnętrznych. Po tym jak osiągnięto porozumienie odnośnie reformy wspólnej polityki rolnej (WPR), Komisja powinna przyjąć nowe wnioski ustawodawcze, które uzupełnią reformę, gdyż potrzebujemy lepiej ukształtowanych i skuteczniejszych instrumentów promocji europejskich produktów, które będą korzystne dla rolników i spółdzielni, pozwalając im na wzmocnienie ich pozycji i uzyskanie wyższych przychodów z rynku", podsumował.

Wierzbicki należy do Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz jest członkiem grupy roboczej ds. PROW 2020, powołanej przez polskiego ministra rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, która zajmuje się głównie systemami jakości, promocją, przepływem wiedzy i współpracą. Jest inicjatorem prac i współautorem systemu jakości mięsa wołowego Quality Meat Program. Jest to pierwszy w Polsce system zapewniania jakości w sektorze mięsa czerwonego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.