Zróżnicowanie płci w miejscu pracy. Mężczyźni nie widzą problemu?

Kobiety częściej od swoich współpracowników płci męskiej uważają, że w ich miejscu pracy istnieje nierówność płac, a możliwości rozwoju zawodowego są determinowane przez płeć.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zróżnicowanie płci w miejscu pracy. Mężczyźni nie widzą problemu?

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

16 mar 2015 12:59


Badanie "Perspektywy kariery i awansu kobiet na rynku pracy" przeprowadzone przez ekspertów Hays ujawniło, że zaledwie 18 proc. mężczyzn stwierdziło, że kobiety i mężczyźni o takich samych kompetencjach nie są równo opłacani lub wynagradzani. Tę opinię podzieliło aż 45 proc. kobiet.

Ankieta ujawniła, że niemal co druga kobieta (48 proc.) i tylko co piąty mężczyzna (21 proc.) uważają, że możliwości rozwoju zawodowego nie są równie dostępne dla kobiet, co dla mężczyzn o tych samych umiejętnościach.

Jak zwiększyć różnorodność?

44 proc. respondentów wskazało elastyczny czas pracy jako czynnik zwiększający różnorodność płci na rynku pracy. Pozostali badani wymieniali zmiany kulturowe wprowadzane poprzez edukację w miejscu pracy (44 proc.), wyróżnianie kobiet jako wzorów do naśladowania (32 proc.), zmiany w organizacji pracy (32 proc.), zmiany w prawie (27 proc.) oraz jednostki wewnętrzne działające na rzecz równości (26 proc.).

Jedynie 9 proc. badanych stwierdziło, że wprowadzanie parytetu płci ma duży wpływ na sytuację kobiet na rynku pracy, wykazując wiarę w skuteczność zmian kulturowych oraz rozwiązań praktycznych.

Zdaniem Michała Młynarczyka, Managing Directora Hays Poland, dysproporcja pomiędzy opinią ankietowanych kobiet i mężczyzn na temat równości płci na rynku pracy wskazuje, że większość osób na stanowiskach kierowniczych (w większości mężczyzn) wciąż bagatelizuje problem nierówności płac i możliwości rozwoju kobiet. A przecież w dłuższej perspektywie dyskryminowanie jednej z grup pracowników zmniejsza konkurencyjność danej organizacji na rynku i może mieć dla niej zgubny wpływ.

- Ciężko oszacować jak długo ta sytuacja będzie się utrzymywać, ponieważ większość menedżerów najwyższego szczebla po prostu nie zauważa problemu - mówi Michał Młynarczyk. - Biorąc pod uwagę wszystkie badania postulujące korzystny wpływ różnorodności płci na pracę, paradoksalny jest fakt, że tak mało kobiet pełni funkcje kierownicze. Wiele organizacji i krajów wprowadziło programy parytetowe mające rozwiązać tę kwestię. Jednak patrząc na negatywne postrzeganie skuteczności tych rozwiązań wydaje się, że podstawową barierą jest mentalność menedżerów i to właśnie działania edukacyjne będą miały największą skuteczność - dodaje.

* Badanie objęło 5,949 osób z 31 krajów i zostało przeprowadzone w grudniu 2014 oraz styczniu 2015 roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.