Zmienia się model zakupowy w firmach, a wraz z nim rola kupca

• Następuje wzrost znaczenia funkcji zakupowych w firmach, zorientowanych na partnerskie relacje z dostawcami celem podnoszenia wartości firmy i osiągania przewagi konkurencyjnej.
• Współczesny kupiec powinien być wszechstronnie wykształcony, stawiane są przed nim bowiem coraz większe wymagania.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zmienia się model zakupowy w firmach, a wraz z nim rola kupca

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

1 lut 2016 12:06


Jeszcze do niedawna zakupy rozumiane jako funkcja biznesowa przedsiębiorstw odgrywały co najwyżej drugorzędną rolę w ich strukturze.

– W czasach rozwoju naukowej teorii zarządzania popularne stało się stwierdzenie Henriego Fayola, że „umieć dobrze kupić jest tak samo ważną sprawą jak dobrze produkować lub dobrze sprzedać”. Od tego momentu zaczęła się długa droga ewolucji funkcji zakupowej w kierunku strategicznym – tłumaczy Mirosław Antonowicz, kierownik studiów "zarządzanie zakupami” w Akademii Leona Koźmińskiego.

Potencjał, jaki w niej drzemie, dostrzeżono szczególnie wyraźnie wraz z postępem globalizacji gospodarki. Początkowo dominująca była tendencja do zaopatrywania się w wielu źródłach oraz silna orientacja na cenę. Kupcy nie nawiązywali zatem bliższych relacji z dostawcami – trzymali ich na dystans z uwagi na postawę konfrontacyjną. Zakupy w przedsiębiorstwach pełniły zatem funkcję czysto operacyjną.

– Następnie w związku z dynamicznymi zmianami w otoczeniu biznesowym ewoluowały od orientacji taktycznej, stanowiąc źródło doraźnych oszczędności wynikających z korzyści skali, aż po strategiczną, w której na proces zarządzania zasobami zewnętrznymi patrzy się z perspektywy kosztu całkowitego – dodaje ekspert.

Obecnie stosuje się m.in. analizę TCO (total cost of ownership) będącą jednym z najpopularniejszych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji zakupowych. Jest to suma kosztów związanych z całym życiem produktu, od koncepcji zakupu do całkowitego zużycia. Kupiec stał się menedżerem określonej kategorii asortymentowej, który koordynuje cały proces zakupowy od momentu powstania zapotrzebowania na dany produkt czy usługę, aż po postawienie do dyspozycji klienta, kontrolę procesu i ocenę zakupów.

XXI wiek to dynamiczny wzrost znaczenia funkcji zakupowych w firmach, zorientowanych na partnerskie relacje z dostawcami celem podnoszenia wartości firmy i osiągania przewagi konkurencyjnej. To czas wdrażania nowych koncepcji, np. wczesnego angażowania dostawców w proces tworzenia wartości, ukierunkowanie na zarządzanie łańcuchem dostaw, gdzie dominuje ścisła współpraca z dostawcami w celu uzyskania stałej poprawy w zakresie kosztów, jakości, logistyki, innowacyjności oraz zorientowanie na zarządzanie wartością, czyli uznanie, że kluczowi dostawcy przyczyniają się do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.