Zarządzanie wiekiem jest coraz ważniejsze dla sprawnego funkcjonowania firm

W obliczu rosnącego udziału dojrzałych pracowników w rynku pracy zarządzanie wiekiem staje się coraz ważniejsze dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Na czym ono polega?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zarządzanie wiekiem jest coraz ważniejsze dla sprawnego funkcjonowania firm

PODZIEL SIĘ


Autor: AT

8 kwi 2014 12:55


Według badania Randstad, 93% przedstawicieli badanych firm zatrudniających dojrzałych pracowników zgadza się ze stwierdzeniem, że pracownicy 50+, to dobrzy specjaliści, a 41% przedsiębiorstw uważa, że ich firma zyskuje na efektywności zatrudniając osoby w tym wieku.

Coraz więcej firm dostrzega konieczność wprowadzenia rozwiązań związanych z zarządzaniem wiekiem. Dostrzeganie różnic wiekowych pracowników i odpowiednie wykorzystanie ich potencjału w przedsiębiorstwie – rozumiane jako zarządzanie wiekiem – powinno już teraz stać się standardem.

Zarządzanie wiekiem to podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, które przy organizacji pracy wykorzystuje zróżnicowanie wieku pracowników. Dzięki tej różnorodności firma jest lepiej przystosowana do stale zmieniającego się rynku. Zarządzanie wiekiem wpływa także na zwiększenie lojalności pracowników, dając im poczucie stabilności,  a w konsekwencji zmniejszenie fluktuacji kadr. Przekłada się także na poprawę wizerunku firmy zarówno wśród jej pracowników, jak i na zewnątrz.

- Zasoby niematerialne firm, w tym wiedza ekspercka jej pracowników, unikalne doświadczenie i know how, stanowią jeden z kluczowych filarów konkurencyjności przedsiębiorstwa w nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy. W zarządzaniu zasobami ludzkimi konieczne jest uwzględnienie wiekowego zróżnicowania kadry. Dla firm korzystne jest prowadzenie takiej polityki personalnej, która dopasuje się do zmieniających się warunków demograficznych społeczeństwa – podkreśla Dariusz Kapusta, Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Zarządzanie wiekiem obejmuje różnorodne metody i techniki inwestowania w kadry, często niepociągające ze sobą żadnych kosztów, jednak przynoszące wymierne korzyści zarówno firmie, jak i jej pracownikom (niezależnie od ich wieku). Wśród narzędzi zarządzania wiekiem wymienić można:

- stosowanie zasady niedyskryminacji kandydatów ze względu na wiek w procesie rekrutacji,

- niezwalnianie pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego lub poprzedzającego
go „okresu ochronnego” oraz zapewnienie równego dostępu do możliwości awansów,

- stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników firmy, poprzez organizację kursów i szkoleń (ich koszty w przypadku dojrzałych pracowników są dla pracodawców niższe),

- stworzenie możliwości wymiany wiedzy i doświadczenia – wewnętrzny mentoring pracowników,

- dostosowanie warunków pracy do potrzeb dojrzałych pracowników w celu wykorzystania
ich atutów i minimalizacji słabych stron,

- wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia w zakresie czasu pracy oraz rodzaju umowy,

- zapobieganie spadkowi efektywności i wzrostowi absencji pracowników 50+ poprzez promocję profilaktyki zdrowotnej i aktywnego trybu życia.


Zarządzanie wiekiem ściśle wiąże się z rosnącym poziomem zatrudnienia osób w wieku 50+. Jest to niewątpliwie zjawisko bardzo pozytywne – zarówno dla całej gospodarki, jak i indywidualnych przedsiębiorstw. Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.