Wyzwania HR-owców: Czego można się spodziewać na rynku pracy w 2016 roku?

CSR, wykorzystywanie nowych technologii, zarządzanie talentami, przywództwo, budowanie marki pracodawcy – przed jakimi wyzwaniami stanie branża HR w nowym roku?

Autor: Justyna Koc, Jolanta Miśków 1 sty 2016 11:50

REKLAMA

– Według prognoz ekonomistów – w 2016 roku czeka nas wzrost gospodarczy, lecz jego dynamika ma być podobna do bieżącego roku lub nieco większa, o ile nie zaburzą jej czynniki zewnętrzne (regionalne lub globalne kryzysy ekonomiczno-polityczne lub inne zagrożenia). Jeżeli wzrost gospodarki przyniesie inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy – możemy się spodziewać dalszego ożywienia na rynku pracy. To może sprzyjać pracownikom w szukaniu nowych wyzwań zawodowych, poza obecnym miejscem pracy.

Musimy się przygotować na większą rotację i wzrost dobrowolnych odejść. Pierwsze – co prawda niewielkie – symptomy wzrostu dobrowolnych odejść zostały zauważone w badaniach ekspertów rynku pracy w tym roku. Trudno jednak określić dziś, jaka może być dynamika tego procesu w roku 2016. Należy się jednak przygotować, że rosnącym wyzwaniem dla HR w przyszłym roku będzie zarządzanie retencją – zwłaszcza w odniesieniu do kluczowych talentów w organizacji. Jest to proces kompleksowy, wymagający dobrego planu i działania w wielu obszarach zarządzania ludźmi jednocześnie – zwłaszcza w kwestii rozwoju osobistego i rozwoju kariery oraz zarządzania zaangażowaniem pracowników – wyjaśnia Kamila Skorupińska, dyrektor pionu zarządzania ludźmi i organizacją, członek zarządu Cemex Polska.REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.