Wsparcie dla firm w zarządzaniu wiekiem

• W 2030 r. osoby w wieku 55-64 lata będą stanowiły ok. 30 proc. pracowników w Unii Europejskiej.
• Więcej uwagi należy poświęcić zatem odpowiedniemu zarządzaniu wiekiem w środowisku pracy i dążeniu do zrównoważonego życia zawodowego.
• W związku z tym ruszyła europejska kampania informacyjna „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, która w Polsce prowadzona jest przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Wsparcie dla firm w zarządzaniu wiekiem

PODZIEL SIĘ


Autor: Jolanta Miśków

25 lip 2016 9:48


Celem kampanii "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" (która jest częścią przedsięwzięcia koordynowanego w Europie przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy EU-OSHA), jest zwrócenie uwagi na kwestie wieku w pracy i uświadomienie, jaką rolę w utrzymaniu zdolności do pracy może odgrywać zapewnienie właściwego środowiska pracy, czym jest zarządzanie wiekiem w pracy i jak dążyć do zrównoważonego życia zawodowego.

Czytaj też: Organizacja nie jest "własnością" jednego pokolenia

Badania wskazują, że często spotykana teza o niższej wydajności starszych pracowników nie ma potwierdzenia, gdyż ich fizyczne zdolności są zastępowane większym doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami, a zasadniczą determinantą wydajności jest poziom wykształcenia. Warto jednak zwrócić uwagę na aspekt tzw. „starzenia się kapitału ludzkiego”.

Współczesne, niezwykle szybkie i dynamiczne zmiany technologiczne mogą stanowić barierę dla osób w starszych rocznikach wieku produkcyjnego w ich dostosowaniu do wymagań nowoczesnego rynku pracy, pogarszając tym samym ich pozycję na rynku pracy. Odpowiedzią na to może być rozbudowany system edukacji ustawicznej, ale też kształtowanie już teraz specyficznej postawy młodszych generacji, które należy przygotowywać do konieczności uczenia się przez całe przyszłe życie.

Współczesne, niezwykle szybkie i dynamiczne zmiany technologiczne mogą stanowić barierę dla osób w starszych na rynku pracy. (fot. pixabay) Współczesne, niezwykle szybkie i dynamiczne zmiany technologiczne mogą stanowić barierę dla osób w starszych na rynku pracy. (fot. pixabay)

- W miarę upływu lat życia zmieniają się możliwości wykonywania pracy przez człowieka. Jest to spowodowane głównie obniżaniem się wydolności i sprawności fizycznej oraz sprawności psychoruchowej – mówi prof. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB.

- Jednocześnie, w tym okresie życia wzrasta częstość występowania wielu chorób, w tym chorób przewlekłych, które stanowią niewątpliwie jedną z najistotniejszych przyczyn ograniczających aktywność zawodową społeczności pracującej, choć o aktywności tej decydują też inne czynniki – zawodowe i pozazawodowe - dodaje.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.