W większości polskich firm HR mało istotny?

Tylko co piąta firma w Polsce posiada strategie personalne. Dotyczy to również dużych firm - wynika z badania PARP "Diagnoza stanu HR w polskich przedsiębiorstwach".
REKLAMA


Puls HR Puls HR

W większości polskich firm HR mało istotny?

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

25 mar 2014 15:15


Ponad 60 proc. organizacji biorących udział w badaniu PARP, jako najważniejszą funkcją działu personalnego wymieniły sprawne administrowanie procesów kadrowo-płacowych, tj. rekrutację kandydatów, rozliczanie kwestii związanych ze zwolnieniami i urlopami pracowników. Tylko 10 proc. badanych firm, angażuje się w rozwój pracowników poprzez zarządzanie talentami czy określanie indywidualnych ścieżek rozwoju.

W tworzeniu polityki personalnej firmy istotne są nie tylko dyrektywy zarządu ale i perspektywa działów HR. Obecnie jedynie niewielki odsetek dużych firm zdaje sobie sprawę, że w świecie innowacyjnych technologii wiedza, doświadczenie i know-how pracowników pozwala budować konkurencyjność biznesu na rynku. Niezwykle istotna jest więc ścisła współpraca kadry zarządzającej i działów HR.

Z jednej strony „uświadomieni" przedsiębiorcy mogą wymagać więcej od działów personalnych z drugiej strony specjaliści HR powinni uświadamiać pracodawców w istotnej roli strategicznego podejścia do zarządzania kadrą.

W tym pomocne mogą okazać się różnorodne narzędzia pomiaru i wyceny wartości kapitału ludzkiego w firmie. Jednak jak pokazują badania prowadzone w ramach projektu PARP i SGH „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa", tylko 29 proc. korzysta z narzędzi diagnozy i analizy potencjału kapitału ludzkiego firmy. Najczęściej są to oceny oparte o wskaźniki ilościowe (liczba zatrudnionych na pełen etat, wysokość wynagrodzeń, ilość godzin szkoleniowych etc.) oraz finansowe, jednak bez odniesienia do ich efektów.

Badani wskazują na brak kompleksowych i uniwersalnych narzędzi do gromadzenia i analizy danych o zespole na polskim rynku. HRowcy wskazują również na brak chęci/zaangażowania kierownictwa oraz brak świadomości zarządu firmy w kontekście korzyści płynących z szacowania wartości zespołu.

Mocnych argumentów w rozmowach z zarządem dostarczają właśnie metody pomiaru kapitału ludzkiego w firmach. W ostatnich latach powstało kilka takich technik, jednak żadna nie zyskała dużej popularności głównie ze względu na brak dopasowania do realiów polskiego rynku oraz wysoki stopień skomplikowania.

Mając na uwadze potrzebę polskich przedsiębiorstw, PARP i SGH wypracowuje narzędzie, które kompleksowo analizuje wartość kapitału ludzkiego. Stworzone w ramach projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa" narzędzie (NKL), łączy wiedzę na temat kapitału ludzkiego z wielu dotychczas oddalonych od siebie obszarów nauki jak finanse, zarządzanie czy psychologia.

Jego ogromną zaletą jest prosta obsługa oraz dostępność. NKL oparte jest na arkuszu kalkulacyjnym Excel i docelowo będzie możliwe do bezpłatnego pobrania ze strony projektu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.