Rady nadzorcze w polskich spółkach giełdowych: Kto w nich zasiada?

• Kompleksowe spojrzenie na biznes, doświadczenie w budowaniu strategii oraz lojalność wobec firmy i akcjonariuszy - to najbardziej cenione kompetencje członków rad nadzorczych.
• Zarządy uważają, że rady nadzorcze powinny wspomagać je w zarządzaniu ryzykiem, budowaniu i realizacji strategii.
• W 120 największych spółkach giełdowych od 60 proc. do 80 proc. członków rad nadzorczych ma doświadczenie biznesowe zdobyte w spółkach o podobnej skali do firm, w których radzie zasiadają.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Rady nadzorcze w polskich spółkach giełdowych: Kto w nich zasiada?

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

17 mar 2016 14:19


Z raportu PwC „Rady Nadzorcze 2016. Trendy i kierunki zmian” wynika, że ankietowani właściciele, zarządy i członkowie rad nadzorczych uważają, że rada powinna pełnić nie tylko rolę nadzorczą, ale również doradczą.

Członkowie zarządów są zdania, że rady nadzorcze powinny wspomagać je w zarządzaniu ryzykiem, budowaniu i realizacji strategii. W opinii członków rad, ogromne znaczenie ma odwaga w przedstawianiu swojego punktu widzenia i obronie wyznawanych przekonań. To szczególnie ważne w kontekście niezależnego członka rad nadzorczych z perspektywy akcjonariuszy mniejszościowych, biorąc pod uwagę fakt, że większość polskich spółek giełdowych ma dominującego akcjonariusza prywatnego lub pakiet kontrolny należy do skarbu państwa.

Dzięki zestawieniu trzech punktów widzenia, autorzy raportu wytypowali zestaw ośmiu kompetencji uznawanych za kluczowe przez właścicieli, zarządy i rady nadzorcze. Osoba o takim profilu powinna być akceptowana jako dobry kandydat na członka rady nadzorczej przez każdą z zainteresowanych grup.

Źródło: PwC Źródło: PwC

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, obecnie w 120 największych spółkach giełdowych od 60 proc. do 80 proc. członków rad nadzorczych ma doświadczenie biznesowe zdobyte w spółkach o podobnej skali do firm, w których radzie zasiadają. Dodatkowo, 53 proc. osób z doświadczeniem biznesowym to eksperci branżowi. W spółkach WIG20 18 proc. to przedstawiciele środowiska akademickiego.

- W kontekście kompetencji warto zwrócić uwagę na niezależnych członków rad nadzorczych. To oni są poddawani szczególnej weryfikacji pod kątem posiadanych kompetencji, doświadczenia i wartości, którą mogą wnieść do spółki. Wymogi ustawowe spowodowały, iż najwięcej niezależnych członków spotkamy w komitetach audytów. Liczymy na to, że zdefiniowany przez Forum Rad Nadzorczych katalog ośmiu kluczowych kompetencji, będzie jednym z elementów oceny kandydatów do pracy w radach nadzorczych – mówi Krzysztof Szułdrzyński, partner zarządzający działem audytu w PwC.

Kto zasiada w radach nadzorczych?

Z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu „Rady Nadzorcze 2016. Trendy i kierunki zmian” wynika, że najliczniejszą grupę w składach rad nadzorczych – tak jak było do tej pory - stanowią osoby po 50 roku życia.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.