Przełom w zarządzaniu polskim sądownictwem

Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Informatycznemu Rachunkowości i Zarządzania Kadrami, wdrożonym własnie w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w ok. 300 sądach powszechnych, zostało ujednolicone i usprawnione zarządzania w polskim sądownictwie.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Przełom w zarządzaniu polskim sądownictwem

PODZIEL SIĘ


Autor: AW

21 maj 2014 15:35


Celem projektu była budowa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Rachunkowości i Zarządzania Kadrami (ZSRK) w oparciu o rozwiązania SAP.

System umożliwia usprawnienie zarządzania procesami w obszarze budżetu, finansów, kadr i płac oraz sprawozdawczości statystycznej sądownictwa poprzez lepsze gromadzenie, przetwarzanie i konsolidowanie danych operacyjnych ze wszystkich jednostek sądownictwa.

Dzięki temu uspójniono zarządzanie budżetem sądownictwa, usprawniono zarządzanie zasobami ludzkimi, a także łatwiejsze stało się wykonywanie analiz nt. prowadzonych postępowań sądowych oraz generowanie informacji statystycznych.

Wdrożenie ZSRK jest największym projektem prowadzonym przez firmę S&T w ostatnich latach i jednym z największych uruchomień SAP w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Z systemu ZSRK w obszarze rachunkowości finansowej i zarządzania kadrami korzysta ponad 4 tys. pracowników sądownictwa, a w obszarze sprawozdawczości statystycznej - przeszło 14 tys. System umożliwia naliczanie wynagrodzeń dla 70 tys. osób, w tym 52 tys. pracowników sądownictwa.

- Uruchomienie ZSRK w Ministerstwie Sprawiedliwości było największym tego typu projektem w Polsce i prawdopodobnie w Europie Środkowej - powiedział Piotr Staszczak, prezes S&T Services Polska. - O wyjątkowości projektu decydowała jednak nie tylko skala wdrożenia, którą odzwierciedla ogromna masa zmigrowanych danych oraz docelowa liczba użytkowników systemu, ale też jego złożoność wynikająca z wielu rozproszonych jednostek, zróżnicowanych pod względem używanych systemów i procesów. Wdrożenie ZSRK pozwoliło zmienić ten stan, przyczyniając się tym samym do usprawnienia działania jednego z głównych organów administracji publicznej w naszym państwie - dodał.

Do zaprojektowania ZSRK wykorzystano rozwiązania z portfolio SAP Business Suite, które są zintegrowane z hurtownią danych SAP Business Warehouse oraz aplikacją wspomagającą analitykę biznesową SAP Business Planning i Consolidation (SAP BPC).

Wdrożenie rozpoczęło się w 2012 roku i zostało zakończone zgodnie z planem w pierwszym kwartale roku 2014.

Sądownictwo odchodzi od rozproszonych systemów

Przed uruchomieniem ZSRK sądy powszechne działały w oparciu o rozproszone i niejednolite systemy informatyczne. Niejednokrotnie w jednym sądzie wykorzystywano w obszarze finansów oraz kadr i płac kilka różnych, niezintegrowanych ze sobą systemów informatycznych.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

1 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

ppp 2016-06-15 11:02:22

Do dzisiaj nie działa... Problemy z wyliczaniem płac, danych statystycznych, prowadzaniem, liczeniem i weryfikacją dochodów, wydatków i kosztów. Jednym słowem - dno.