Projekt „Praca bez stopni” ruszył pełną parą!

0 0
Projekt „Praca bez stopni” ruszył pełną parą!

20 osób dotkniętych niepełnosprawnością psychiczną i umysłową, które biorą udział w projekcie „Praca bez stopni” rozpoczęło staże w śląskich zakładach pracy. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej.

8 pracodawców, w tym 6 firm z terenu Rudy Śląskiej, zatrudniło na staż uczestników projektu „Praca bez stopni". Beneficjenci projektu będą pracowali na przygotowanych dla nich stanowiskach m.in. ogrodnika, magazyniera, montera wyrobów z tworzyw sztucznych, czy robotnika gospodarczego.

Zatrudnienie jest drugim etapem projektu „Praca bez stopni", który rudzki PUP realizuje od 1 czerwca br. i który potrwa do 30 czerwca 2015 roku.

Dzięki kompleksowej pomocy, która objęła wsparcie psychologiczne, warsztaty z zakresu poszukiwania pracy oraz organizację grupy wsparcia z elementami grupy edukacyjnej, beneficjenci projektu z sukcesem przystąpili do uczestnictwa w stażach.

Podczas ich realizacji uczestnicy mogą liczyć na pomoc pracowników Urzędu Pracy - Trenerów Pracy, specjalnie oddelegowanych do realizacji projektu, do których mogą się zwrócić z każdym problemem, na jaki napotkają, zarówno w trakcie stażu, jak i poza nim.

- Trenerzy Pracy odwiedzają uczestników projektu w miejscu odbywania stażu, sprawdzają ich postępy w zdobywaniu doświadczenia zawodowego, udzielają wsparcia stażystom w razie pojawienia się ewentualnych problemów na gruncie zawodowym czy też zdrowotnym - tłumaczy Agnieszka Skudlik z Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

Uczestnicy projektu podczas staży mogą liczyć również na wsparcie Urzędu Pracy w postaci refundacji kosztów dojazdu na staż, jak również wypłaty stypendium stażowego. - Za sprawą staży osoby biorące udział w projekcie mają okazję do zaistnienia na rynku pracy oraz przekonania do siebie i swojej niepełnosprawności pracodawców, co umożliwi im nabycie cennego doświadczenia zawodowego - podkreśla Paweł Karaś, kierownik Działu ds. Projektów rudzkiego PUP.

W przyszłym roku do udziału w projekcie zostanie zaproszonych kolejne 40 osób bezrobotnych, których niepełnosprawność wynika z natury fizycznej- uszkodzenia narządów ruchu/układu krążenia oraz sensorycznej- uszkodzenia narządów zmysłu i które są zarejestrowane w tutejszym Urzędzie Pracy.

- Chcemy w miarę naszych możliwości zaktywizować osoby borykające się z różnymi ograniczeniami zdrowotnych, które napotykają szczególne trudności w znalezieniu pracy - mówi Beata Płaczek, zastępca dyrektora PUP. - Zapraszamy więc takie osoby do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 771 59 20 lub w siedzibie naszego urzędu - dodaje.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.