Poniżanie i upokarzanie w miejscu pracy. Doświadcza tego co czwarty Polak

0 0
Poniżanie i upokarzanie w miejscu pracy. Doświadcza tego co czwarty Polak
Patrząc na wykształcenie, grupą najbardziej dotkniętą działaniami niepożądanymi w miejscu pracy są osoby z wykształceniem średnim. (fot. shutterstock)

• Niemal co trzeci Polak w ciągu ostatniego roku spotkał się w swoim miejscu pracy pośrednio lub bezpośrednio z działaniami uderzającymi w jego pozycję zawodową.
• Co czwarty pracownik doświadczył osobiście lub zauważył w swoim środowisku pracy poniżanie i upokarzanie oraz nierówne traktowanie z powodu płci, wieku, religii czy rasy, zaś co piąty mobbing i działania zastraszające - wynika z sondażu przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia.

Pracownicy doświadczający lub będący świadkami działań niepożądanych w miejscu pracy, mimo iż są w mniejszości, to jednak stanowią pokaźną grupę. Najrzadziej występują zachowania o podtekście seksualnym, najczęściej zaś te, które uderzają w pozycję zawodową pracownika.

Ofiarami są najczęściej młodzi pracownicy

Grupa wiekowa, która w największym stopniu jest dotknięta różnymi działaniami niepożądanymi to osoby młode w wieku do 24 lat, przy czym zachowania uderzające konkretnie w pozycję zawodową pracownika odczuwają w największym stopniu osoby z najstarszej badanej grupy wiekowej: 45-55 lat. Patrząc na wykształcenie grupą najbardziej dotkniętą działaniami niepożądanymi w miejscu pracy są osoby z wykształceniem średnim.

- Liczba spraw, które trafiają do sądów pracy czy karnych związanych ze zjawiskami mobbingu w różnej formie nie jest wysoka. Mogłoby to pozornie świadczyć, że skala tego zjawiska jest marginalna. Jednak wyniki naszego badania pokazują, że tak nie jest i że w różnych przejawach z tym zjawiskiem styka się znaczący odsetek pracowników - mówi dr Adam Czarnecki, wiceprezes ARC Rynek i Opinia. Skąd ta dysproporcja?

Milczą, bo się boją

W opinii Czarneckiego wiele osób doświadczających niezgodnych z prawem zachowań w pracy nie decyduje się na wszczęcie kroków prawnych, gdyż z jednej strony nie mają świadomości, że są to działania niezgodne z prawem, z drugiej zaś obawiają się, że droga prawna będzie czasochłonna, a w międzyczasie z pewnością stracą pracę. Wielu pracowników uważa, że lepiej tkwić w dotychczasowej sytuacji niż narazić się na nieprzyjemności związane z uruchomieniem procedur, ponieważ nie ma uwrażliwienia społecznego na tego typu zjawiska.

- Natomiast z punktu widzenia pracodawcy, którego personel stosuje różne praktyki niezgodne z prawem, rodzi się ryzyko narażenia się na daleko idące konsekwencje, nawet w sytuacji, gdy pracodawca nie był świadomy ich istnienia. Wewnętrzne wykrycie tego typu zjawisk przez firmę pozwala na ucięcie ich w zarodku, wyciągnięcie konsekwencji i niedopuszczenie, aby sprawa nie rozwinęła się na szerszą skalę - komentuje Czarnecki.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (1)

 • O ile pracodawcy dokładają starań by przygotować nowych menedzerów pod kontem twardych kompetencji, to bardzo często kompetencje miękie z obszaru metod zarządzania ludźmi są albo pomijane, albo traktowane fragmentarycznie. Obserwowałam to pracując w firmie sprzedażowej gdzie metoda zastraszania i zawstydzania była jednyną metodą zarządzania zespłem jaką stosowali niektórzy przełożeni. Przez 10 lat pracy w takiej firmie miałam nieprzyjemność pracy z 2 takimi przełożonymi i jednym, który do swojej roli podchodził w sposób cywilizowany. Metody ocierające się o mobbing bywają akceptowane przez zarządy firm dopóki przynoszą oczekiwane efekty. Myślę, że w wielu przypadkach brakuje menedżerom (przełożonym: kierownikom, liderom, brygadzistom...) zwykłej "kultury menedżerskiej" wymagającej angażowania innych niż prymitywne, a czasem prostackie metody zarządzania ludźmi.
  Nie w przepisach tkwi problem, ale w braku kultury osobistej ludzi, którym dane jest zarządzanie pracą innych ludzi. Można być skutecznym i ludzkim jednocześnie, ale to wyższa szkoła zarządzania, której trzeba swoją kadrę menedżerską nauczyć.

POLECAMY

 • ZMIEŃ WIDOK:

 • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
 • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
  Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
  Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
 • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.