Pełnomocnik załatwi sprawę przedsiębiorcy online

Pełnomocnik przedsiębiorcy widniejący w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może już elektronicznie zgłosić zmianę we wpisie, zawiesić lub wznowić wykonywanie działalności oraz wykreślić wpis.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Pełnomocnik załatwi sprawę przedsiębiorcy online

PODZIEL SIĘ


Autor: GK

26 lip 2013 13:31


Pełnomocnicy przedsiębiorców mogą od 1 lipca 2013 r. zarządzać wpisami swoich mocodawców online.

Oznacza to, że pełnomocnik przedsiębiorcy uwidoczniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może, w zależności od udzielonego mu pełnomocnictwa, elektronicznie zgłosić zmianę we wpisie, zawiesić lub wznowić wykonywanie działalności gospodarczej oraz wykreślić wpis.

CEIDG zyskała nową funkcjonalność, dostępną w sekcji „Moje konto" w zakładce „Moi mocodawcy". Ułatwienie polega na tym, że pełnomocnicy mogą w imieniu swojego mocodawcy, w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, dokonywać następujących czynności online:

- zgłoszenie zmiany wpisu oraz danych nieobjętych wpisem do CEIDG (np. numer rachunku bankowego),

- zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

- zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej i zgłoszenie wykreślenia wpisu w CEIDG.

Jest to możliwe pod warunkiem posiadania podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub nieodpłatnego profilu zaufanego ePUAP.

Dodanie nowej funkcjonalności w systemie sprawdzi się, zwłaszcza w przypadku pełnomocników reprezentujących np. kilka firm. Konieczność wprowadzenia tego rozwiązania była od dawna sygnalizowana przez użytkowników.

Rejestr pełnomocnictw w ramach CEIDG działa od 1 stycznia 2012 r. Figuruje w nim już ponad 68 tys. osób lub firm. Rejestr jest źródłem informacji - przy wpisie dotyczącym danego przedsiębiorcy widnieją dane dotyczące ustanowionego przez niego pełnomocnika i rodzaju udzielonych mu pełnomocnictw.

Dzięki uwidocznieniu tej informacji, pełnomocnik nie musi posługiwać się odrębnym pełnomocnictwem w bezpośrednim lub listownym kontakcie z urzędem, a urzędnik nie pobiera od niego z tego tytułu opłaty skarbowej.

Więcej informacji na ten temat wraz z krótką instrukcją, co zrobić, by ustanowiony pełnomocnik mógł dokonywać czynności online tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.