PARP: Firmy wolą inwestować w sprzęt, niż w ludzi

Wielu przedsiębiorców woli inwestować w nowoczesne rozwiązania IT niż w kapitał ludzki. Powszechna jest opinia, że pieniądze przeznaczone na najnowszy sprzęt szybciej się zwrócą niż środki przeznaczone na szkolenia pracowników.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

PARP: Firmy wolą inwestować w sprzęt, niż w ludzi

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

1 sie 2014 10:33


Z raportu PARP „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011" z 2012 r. wynika, że wśród przedsiębiorców z sektora MSP, którzy rozważali skorzystanie z kredytu w związku z wprowadzeniem nowego produktu lub usługi, aż 36 proc. planowało wprowadzenie nowych rozwiązań informatycznych, a tylko 28 proc. wprowadzenie lub unowocześnienie systemu szkoleń pracowników.

Według opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009-2013" łączna wartość wydatków przedsiębiorstw na zakup sprzętu informatycznego w 2012 r. wyniosła 3,4 mld zł, z czego około 1 mld zł stanowiły wydatki małych i średnich przedsiębiorstw.

Z kolei raport PARP „Rozwijanie kompetencji przez dorosłych Polaków" w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego pokazuje, że działania związane z rozwojem kompetencji i kwalifikacji podejmują częściej duże firmy (ponad 90 proc.) niż mikro i małe przedsiębiorstwa - odpowiednio 67 proc. 79 proc., które zdecydowanie stawiają na potencjał nowych technologii niż rozwój swoich pracowników. W 2012 r. wartość mediany dla łącznych wydatków na kształcenie pracowników w mikro i małych firmach wyniosła odpowiednio 2 tys. zł i 3,5 tys. zł.

- Niedocenianie kapitału ludzkiego wśród MŚP wynika najczęściej z niewłaściwego nim zarządzania, braku wiedzy o umiejętnościach pracowników i korzyści jakie niesie ze sobą strategiczne inwestowanie w ich rozwój. Obecnie kompetencje i talenty pracowników w takiej samej mierze stanowią o konkurencyjności firm co nowoczesna technologia - tłumaczy dr Łukasz Sienkiewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, koordynator merytoryczny projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa".

- Niejednokrotnie przekonaliśmy się, że istnieje silne powiązanie między rozwojem firmy, a inwestowaniem w kapitał ludzki. Zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa są tego świadome. Nauczyły się wyceniać wartości jakie wnoszą do firmy umiejętności pracowników, potrafią także na tej podstawie mądrze wydawać środki na szkolenia kadry. Jednocześnie złe dopasowanie kompetencji pracowników do danego stanowiska pracy ogranicza szanse na rozwój przedsiębiorstwa. Dlatego, aby firma mogła odnosić sukcesy, konieczne jest dokonywanie regularnej diagnozy nie tylko bieżących potrzeb technologicznych ale również potrzeb kompetencyjnych zasobów ludzkich - wyjaśnia.

We wrześniu i październiku ruszy kolejna tura Spotkań Informacyjnych NKL organizowanych przez PARP i SGH dla właścicieli firm i osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowe w firmach. Spotkania w ramach projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa" mają na celu przekonać przedsiębiorców, że wydatki na kapitał ludzki są wartościową inwestycją a nie zbędnym kosztem. Do tej pory w spotkaniach wzięło już udział ponad 250 osób z całej Polski.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.