Oto 6 sprawdzonych sposobów na zwiększenie zaangażowania pracowników

Według badań Aon Hewitt 9/10 proc. organizacji pracujących z zaangażowaniem deklaruje, że posiada strategię jego budowania, a 2/3 z nich stawia sobie konkretne cele. A jednak tylko części z nich udaje się zaangażowanie podnosić.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Oto 6 sprawdzonych sposobów na zwiększenie zaangażowania pracowników

PODZIEL SIĘ


Autor: JP

2 gru 2015 16:55


Zaangażowanie pracowników jest jednym z fundamentów strategii biznesowej organizacji – bez zaangażowanych ludzi nie ma wyników. Może być również źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Mimo, że 2/3 firm świadomie pracujących z zaangażowaniem stawia sobie konkretne cele związane ze wzrostem zaangażowania, nie wszystkim z roku na rok udaje się zwiększać motywację pracowników. Jako główne przeszkody na tej drodze wskazują: złożoność struktur organizacyjnych, umiejętności przywódcze, brak kultury pracy nad zaangażowaniem.

Jak je przezwyciężać? Jak skutecznie podejść do procesu budowania zaangażowania, tak, aby osiągnąć jak największy zwrot z inwestycji? Aon Hewitt wyróżniło sześć elementów, które porządkują działania skierowane na tworzenie angażującego środowiska pracy.

Strategia

Ustalenie celu, jaki stawia sobie firma jest warunkiem niezbędnym. Czy chcemy poziom zaangażowania utrzymać, czy go podnieść? Jeżeli podnieść – to do jakiego poziomu? Do poziomu rynku czy może poziomu "Najlepszych Pracodawców"? Jakie kluczowe grupy obejmiemy działaniami? Czy będą to działania ogólnofirmowe, czy tzw. punktowe, np. skierowane do menedżerów czy osób po okresie 1-2 lat adaptacji w firmie, które potrzebują nowych wyzwań.

Wsparcie dla menedżerów i HR

Następnym kluczowym krokiem jest operacjonalizacja strategii, a więc zaplanowanie realizacji działań krok po kroku, przypisanie ról i odpowiedzialności – zarządowi, menedżerom i zespołowi HR, czasem również pracownikom (np. ambasadorom zaangażowania czy grupie HIPO).

Energia

Nie da się uzyskać zaangażowania bez konsekwencji w działaniu, bez utrzymania „energii wokół zaangażowania”, w tym regularnego monitoring realizowanych działań i wprowadzanych zmian. Owocuje także także niezapominanie o uznaniu i docenieniu wkładu osób wkładających wysiłek w realizację inicjatyw.

Przywództwo

Włączenie menedżerów w każdy etap realizacji strategii budowania zaangażowania przekłada się na wymierne efekty. Tegoroczne badanie "Najlepsi Pracodawcy" potwierdza znaczącą rolę „angażującego lidera” w procesie budowania zaangażowania – zaangażowanie bezpośrednich przełożonych w ponad 50 proc. wpływa na zaangażowanie ich zespołów.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.