Kto za co odpowiada w Grupie Azoty

Członkowie zarządu największej polskiej firmy chemicznej podzielili pomiędzy siebie kompetencje i odpowiedzialność za wydzielone obszary i realizowane procesy w ramach Grupy Kapitałowej i Grupy Azoty. Od tego będzie zależała ocena prac poszczególnych członków kierownictwa firmy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Kto za co odpowiada w Grupie Azoty

PODZIEL SIĘ


Autor: wnp.pl (Dariusz Malinowski)

wnp.pl

21 sie 2013 18:55


I tak do kompetencji prezesa spółki Pawła Jarczewskiego należy m.in. zarządzanie Grupą Kapitałową oraz sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad podmiotami tworzącymi Grupę Kapitałową. Prezes spółki odpowiedzialny jest również za nadzór nad Centrum Biznesu Agro w Grupie Kapitałowej.

Jarczewski sprawuje również nadzór nad polityką informacyjną, komunikacją i wizerunkiem, społeczną odpowiedzialnością biznesu, przekształceniami strukturalno-własnościowymi oraz nad realizacją strategii i polityki personalnej w spółce dominującej i Grupie Kapitałowej.

Koordynuje również funkcje audytu wewnętrznego oraz reprezentuje Spółkę wobec jej Akcjonariuszy, organów statutowych, władz i instytucji państwowych i samorządowych.

Wiceprezes firmy Andrzej Skolmowski, jest odpowiedzialny za finanse. Odpowiada również za formułowanie i realizację strategii funkcjonalnych w nadzorowanych obszarach, przygotowywanie operacyjnych, rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych, monitorowanie realizacji planów na poziomie wolumenowym i wartościowym w spółce dominującej i Grupie Kapitałowej. Skolmowski sprawuje również nadzór nad finansami, polityką rachunkowości oraz zarządza ryzykiem finansowym i kredytowym.

Od jego odpowiedzialności należy ponadto nadzór i koordynacja polityki kredytowej, zarządzanie, koordynacja i kontrola procesów planowania, budżetowania i controllingu, koordynacja sprawozdawczości publicznej i raportowanie zarządcze dla organów korporacyjnych spółki, nadzór nad procesami związanymi ze sprzedażą składników majątku finansowego oraz relacjami z inwestorami giełdowymi.

Wiceprezes Krzysztof Jałosiński (także prezes ZCh Police) odpowiedzialny jest za strategię i rozwój firmy. Odpowiada m.in. za: formułowanie i realizację strategii oraz przygotowywanie i wdrażanie wieloletnich planów rozwojowych i inwestycyjnych w spółce dominującej i Grupie Kapitałowej.

Ponadto sprawuje nadzór operacyjny nad Centrum Integracji Surowcowej i Logistyki Morskiej w Grupie Kapitałowej, zarządza rozwojem poszczególnych instalacji i procesów technologicznych oraz inicjuje działania poprawiające ich efektywność a także koordynuje politykę i programy badawczo - rozwojowe i ochronę własności intelektualnej, przemysłowej oraz transfer technologii w spółce dominującej i Grupie Kapitałowej.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.